Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

De Parken

30-04-2019

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

Mijn Apeldoorn

Wat gaan we doen?

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken vervangen we de asfalt- en betonwegen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30-km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Helaas houdt niet iedereen zich altijd aan snelheidslimieten. Er zijn in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid.

Ook hebben we bij de inkoop van de klinker rekening gehouden met geluid. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Fasering

In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. In het eerste jaar van de wegwerkzaamheden hebben we ervaren dat als we op meerdere plekken tegelijk in de wijk aan het werk zijn, dit veel overlast veroorzaakt. Mede daarom is de totale fasering van de werkzaamheden in de wijk aangepast en loopt het nu door t/m 2024. Ook is er in de planning rekening gehouden met de afwatering van de wijk. Op de faseringskaart kunt u de volgorde bekijken.

Onderstaand vindt u de definitieve tekeningen van de straten die als volgende aan de beurt zijn. Deze uitvoering start later dit najaar. De bewoners worden geïnformeerd zodra meer informatie over de planning bekend is.

Ontwerp

Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u mee in een film over de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

Groen en bomen

Bomen en groen zijn beeldbepalend in De Parken. Specialist Ernst Jan Mulderij vertelt in een video over het belang van bomen in uw wijk.

We doen het anders

Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan alleen nieuwe wegen aanleggen. Het gaat om een zogenaamd ‘circulair’ project waarbij materialen worden hergebruikt. De betonnen riolering en het betonnen wegdek zijn bijvoorbeeld vergruisd en hergebruikt in circulaire tegels, die in de trottoirs zijn toegepast. Ook de rest van de nieuwe infrastructuur is in de toekomst eenvoudig herbruikbaar.

Meer informatie De Parken

Er is een vraag en antwoord overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de Parken. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Sander Baan is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 055.

Bewoners houden we met een digitale nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkelingen in De Parken. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Voor eerdere nieuwsbrieven kijkt u in het overzicht nieuwsbrieven.


  • Video projectleider de Parken