Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

De Parken

05-07-2021

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

Mijn Apeldoorn

Wat gaan we doen?

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken vervangen we de asfalt- en betonwegen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30-km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Helaas houdt niet iedereen zich altijd aan snelheidslimieten. Er zijn in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid.

Ook hebben we bij de inkoop van de klinker rekening gehouden met geluid. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Afkoppelen regenwater

Bij de herinrichting van straten koppelen we waar mogelijk ook het regenwater af van het riool. Zo ook in de Parken. Door een infiltratieriool aan te leggen wordt het regenwater opgevangen in een ander riool zodat het geleidelijk wordt opgenomen in het grondwater. Dit is duurzamer, helpt verdroging tegen te gaan en ook bij hevige regenval ontstaat hierdoor minder overlast.

De aanpak van de straat is een mooi moment om ook de regenpijpen van uw eigen woning van de riolering af te halen. We hebben hier ook een subsidieregeling voor. Het regenwater kunt u afvoeren naar de straat of opvangen in de tuin en weg laten zakken in de bodem. Op onze ‘groen doen’ pagina leest u alles over wat u zelf kunt doen, inclusief alle informatie over afkoppelen van regenwater en de subsidiemogelijkheden.

Fasering

In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. In het eerste jaar van de wegwerkzaamheden hebben we ervaren dat als we op meerdere plekken tegelijk in de wijk aan het werk zijn, dit veel overlast veroorzaakt. Mede daarom is de totale fasering van de werkzaamheden in de wijk aangepast en loopt het nu door t/m 2024. Ook is er in de planning rekening gehouden met de afwatering van de wijk. Op de faseringskaart kunt u de volgorde bekijken.

Begin 2022 gaan we aan de slag met de herinrichting van de Mr. Van Hasseltlaan (tussen Wilhelminapark en Emmaplein), Louisalaan, Catharinalaan en de Prinsesselaan. We vervangen het asfalt en beton door bruine (mangaankleurige) gebakken klinkers. Ook komen er nieuwe tegels in de voetpaden. 

Medio maart publiceerden we onze eerste ontwerpplannen. Daarop zijn verschillende reacties binnengekomen. Ook hebben we met diverse buurtbewoners gesproken. Naar aanleiding daarvan hebben we onze plannen op een aantal onderdelen aangepast.

Via onderstaande links kunt u per straat lezen wat de (ontwerp)plannen zijn en wat we met de reacties uit de buurt hebben gedaan.

Vervolgproces en planning

Nu alle bewoners geïnformeerd zijn en de reacties vanuit de buurt waar mogelijk verwerkt zijn in ons definitieve ontwerp gaan we verder met het opstellen van een planning en tekeningen. Dan volgt een aanbesteding en gaan we met de aannemer die de beste aanbieding uitbrengt verder in gesprek over de uitvoering, fasering en bereikbaarheid. Bewoners ontvangen zo’n 2 weken voorafgaand aan de uitvoering een brief van ons met meer informatie hierover. Medio maart informeerden we u nog dat we hoopten in september 2021 te kunnen starten met de uitvoering en de werkzaamheden aan de Louisalaan en deze voor het eind van het jaar af te ronden. Door de opgelopen levertijd van materialen gaat dat helaas niet lukken. De gebakken klinkers voor de rijbaan zijn pas uiterlijk in januari 2022 beschikbaar. We starten daarom in januari 2022 met de Louisalaan en gaan daarna verder met de Prinsesselaan, Catharinalaan en Van Hasseltlaan.

Vitens en Liander starten in september 2021 met het vervangen van de water- en gasleidingen in de Prinsesselaan, Catharinalaan en een deel van de Van Hasseltlaan. Deze werkzaamheden duren minimaal tot eind december 2021. Het betreft hier preventief onderhoud van zogenaamde broze leidingen. U wordt door Vitens en Liander verder hierover geïnformeerd. Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, starten we met de herinrichting van de Prinsesselaan, Catharinalaan en Van Hasseltlaan.

Ook wordt er komende zomer en najaar glasvezel aangelegd in de Parken. We kennen de exacte planning van KPN nog niet, maar proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden in onze planning.

We doen het anders

Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan alleen nieuwe wegen aanleggen. Het gaat om een zogenaamd ‘circulair’ project waarbij materialen worden hergebruikt. De betonnen riolering en het betonnen wegdek zijn bijvoorbeeld vergruisd en hergebruikt in circulaire tegels, die in de trottoirs zijn toegepast. Ook de rest van de nieuwe infrastructuur is in de toekomst eenvoudig herbruikbaar.

Veelgestelde vragen

Er is een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over de Parken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar het mailadres deparken@apeldoorn.nl. Of neem contact op met Projectleider Sander Baan via telefoonnummer 14 055.