Dierenbescherming

Dierenwelzijn is niet altijd een vanzelfsprekendheid en daarom is dierenbescherming een belangrijk onderwerp om voor het voetlicht te houden. Die bescherming gebeurt op meerdere vlakken.

Zo beschermt de Dierenbescherming dieren door het verlenen van (nood)hulp en opvang, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van een diervriendelijke samenleving. Het Dierenasiel de Kuipershoek maakt hier onderdeel vanuit. Daarnaast is bescherming van dieren geregeld via wetgeving, die gehandhaafd wordt door o.m. de Politie en team THOR van de gemeente. Verder heeft de gemeente een belangrijke beschermende rol in het beheer van de openbare ruimte.

Landelijke wetgeving rond dierenwelzijn

De Wet dieren geeft het wettelijk kader voor gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen. In deze wet staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren. De regelgeving waarborgt het welzijn en de gezondheid van dieren.

De Wet natuurbescherming omvat de regels ter bescherming van de natuur. Hierin zijn de voormalige Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgenomen. Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. In de Wet natuurbescherming is de bescherming van soorten en hun leefgebied geregeld.

Groenbeheer

Bij het beheer van de openbare ruimte gaat de gemeente zorgvuldig om met diersoorten. We werken volgens Gedragscodes Wet natuurbescherming met het doel verstoring van dieren te voorkomen. In Apeldoorn worden daarom door de gemeente in principe geen bomen gekapt tijdens het broedseizoen. Verder beheren we een groot deel van onze wegbermen op ecologische wijze: zonder (kunst)mest, zonder bestrijdingsmiddelen en door extensief te maaien. Dit levert niet alleen een mooi en bloemrijk beeld op: het zijn ook succesvolle leefgebieden voor o.a. bijen, insecten en kleine zoogdieren.

Plaagdieren: Eikenprocessierups

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.apeldoorn.nl/eikenprocessierups 

144 Red een dier

Vermoedt u dierenmishandeling of treft u een dier in nood: bel dan 144. Het meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar tegen lokaal tarief. Is 144 om technische redenen niet bereikbaar? Bel dan de politie via het landelijke nummer 0900-8844, of voor spoed 112.

Achter “144, red een dier” zit een team van hulpverleners die u en het dier kunnen helpen. Een intensieve samenwerking tussen de Dierenbescherming, team THOR van de gemeente, de Dierenpolitie en de AID zorgt ervoor dat dieren in nood snel en accuraat geholpen worden.

Bel 144 bij

 • Dierenmishandeling
  Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk een dier pijn doet of verwondt. Bij mishandeling van dieren is de verklaring van 1 of meer ooggetuigen vaak nodig om de dader(s) aan te spreken en/of te vervolgen.
 • Verwaarloosde dieren
  Bij verwaarlozing kunt u denken aan dieren die geen of onvoldoende voer, water en/of medische zorg krijgen van de eigenaar. Of als de vacht, nagels, hoeven of het gebit niet worden verzorgd.
 • Slechte huisvesting dieren
  Bij slechte huisvesting kunt u denken aan een hond die buiten wordt gehouden in een veel te klein hok. Of als er iets anders mis is met de huisvesting van een dier.

Voor welke meldingen kan ik niet bellen met 144?

Voor meldingen waarbij het dierenwelzijn niet in het geding is, kunt u terecht bij andere instanties.

 • Vermiste of gevonden huisdieren: Amivedi, tel.nr. 0900-2648334
 • Gevonden dode huisdieren: dierenasiel Overgelder, tel.nr. 0900-9991999
 • Gevonden dood groot wild: de politie via het landelijke nummer 0900 - 8844.
 • Overlast van dieren zoals blaffende honden en bijtincidenten: team THOR via thor@apeldoorn.nl of 14 055
 • (Overlast van) zwerfkatten: de lokale afdeling van de Dierenbescherming.
Uw Reactie
Uw Reactie