Een Koninklijke Onderscheiding, ook wel 'Lintje' genoemd, is een blijk van waardering voor personen die zich belangeloos bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

‘Lintjesregen’ voor 16 Apeldoorners

Ter gelegenheid van Koningsdag 2023 kregen 16 inwoners van de gemeente Apeldoorn een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ton Heerts reikte de onderscheidingen uit op woensdag 26 april in Schouwburg Orpheus. Naast de versierselen behorende bij hun benoeming in de Orde van Oranje-Nassau kregen de gedecoreerden een boeket bloemen en een mooi boek over onderscheidingen.

Nummer 17 was de heer M. Tattersall, Kapitein bij de KMAR en woonachtig in Enschede. Vanwege zijn verdiensten voor Apeldoorn, ontving hij zijn onderscheiding in Apeldoorn. Mevrouw Slief kreeg haar onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Voorst.

Mevrouw J. (Janny) Berends-Beeuwkes (69 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Berends heeft zich naast haar werk als eigenaar van een schoonheidssalon vrijwillig ingezet om internationaal anderen te helpen met het opzetten of verbeteren van hun schoonheidssalon. Dat deed ze via de organisatie PUM, die als doel heeft het mkb in ontwikkelingslanden te versterken. Voor PUM is mevrouw Berends in 15 jaar bijna 90 keer naar 13 verschillende landen in Oost-Europa, Azië en Afrika geweest om haar kennis en ervaring te delen met kleine ondernemers in die landen. Met haar inzet heeft zij veel vrouwen geholpen hun eigen bedrijf op te zetten en zo onafhankelijk te worden. Daarmee heeft zij een bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding in die landen.

De heer E.Q. (Berry) de Dreu (71 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer De Dreu is (mede)oprichter van de wielertak binnen de Politie Sportverenging Apeldoorn, fietsclub FRAME en Bicycle Team Apeldoorn. Hij was 35 jaar lang een van de organisatoren van de jaarlijkse Veluwerit voor politiemensen uit het hele land en inwoners van Apeldoorn, met start en finish in Apeldoorn. Ook heeft hij wielerwedstrijden en fietstoertochten georganiseerd, waarbij vaak geld werd ingezameld voor een goed doel. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de wielersport doet de heer De Dreu vrijwilligerswerk voor Vereniging Oud Apeldoorn. Als bestuurslid van die vereniging heeft hij het archief onder zijn hoede. Hij werkt ook mee aan de uitgave van historische boeken over Apeldoorn.

De heer B.C. (Ben) van Gils (50 jaar, Beekbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Gils is zowel in zijn betaalde werk als in zijn vrijwilligerswerk zeer betrokken bij het welzijn van jong en oud. Naast zijn werk bij een woon-, zorg- en dienstencentrum doet hij veel vrijwilligerswerk in Beekbergen. Hij is al 25 jaar actief als organist binnen de Hervormde Gemeente Beekbergen. Jarenlang heeft hij als jeugdouderling vorm gegeven aan het jeugdwerk. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de kerkenraad. De heer Van Gils is ook voorzitter van gospelkoor His Voice en vrijwilliger bij stichting Eredag, die elk jaar een dagje uit organiseert voor de oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden (Klarenbeek).

De heer C.P. (Cor) Gunneman (76 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Gunneman werkt al 16 jaar als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Hij begeleidt slachtoffers bij de verwerking van wat zij hebben meegemaakt en biedt praktische ondersteuning. Als medewerker Juridische Dienst helpt hij slachtoffers ook bij rechtszaken. In de 16 jaren dat de heer Gunneman vrijwilliger is, heeft hij heel veel mensen geholpen. Mede dankzij zijn emotionele steun heeft hij ervoor gezorgd dat zij de draad van het leven weer konden oppakken.

De heer W. (Wim) van Hartskamp (69 jaar) en mevrouw E.H. (Ria) van Hartskamp-Dijkkamp (68 jaar) (Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer en mevrouw Van Hartskamp doen beiden al jaren vrijwilligerswerk. Samen waren zij bijna 20 jaar het kostersechtpaar van de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn. Als kostersechtpaar vervulden zij een sleutelrol. Samen deden ze alles wat er maar moest gebeuren voor beheer, onderhoud, schoonmaak, inrichten van zalen, trouwdiensten en inkoop. Naast al die werkzaamheden hadden ze ook altijd aandacht voor de persoonlijke contacten. Daarnaast is de heer Van Hartkamp 30 jaar bestuurslid geweest van de Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem, bijna al die tijd als voorzitter. Mevrouw Van Hartskamp is sinds 5 jaar voorzitter van die zangvereniging.

Mevrouw T. (Truus) Hermkens-Oosterkamp (59 jaar, Lieren, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Hermkens werkt als combinatiefunctionaris bij De Zonnehoek en Het Kroonpad, scholen voor speciaal onderwijs. Als combinatiefunctionaris verbindt zij onderwijs met sport en cultuur om zo de positie van kwetsbare kinderen en volwassen in de samenleving te verbeteren. Tien jaar geleden nam mevrouw Hermkens het initiatief om stichting InKluZie op te richten om activiteiten te bundelen voor kinderen en volwassenen met en zonder beperking. Ze is de aanjager en uitvoerder van veel activiteiten van de stichting. Mevrouw Hermkens loopt al jaren voorop als het gaat om het invoeren van cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Ze werkt samen met onderzoekers en kunstenaars aan meer kennis en deskundigheid over kinderen met beperkingen. Ook ouders van kinderen met intensieve zorg krijgen haar aandacht. Mevrouw Hermkens laat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten en heeft zo het leven van veel mensen verrijkt.

De heer P.N. (Peter) Hoffer (75 jaar) en mevrouw B. (Beatrice) Hoffer-Velema (72 jaar) (Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De rode draad in veel van het vrijwilligerswerk van de heer en mevrouw Hoffer is hun betrokkenheid bij Israël. Zij hebben 10 jaar lang als vrijwilliger met hun gezin gewoond in Nes Ammim, een dorp in Israël dat in 1963 is gesticht met onder meer als doel te helpen bij de opbouw en ontwikkeling van de staat Israël. De heer Hoffer had er verschillende functies op financieel-economisch terrein, mevrouw Hoffer deed organisatorisch en uitvoerend werk. Terug in Nederland bleven beiden actief voor Nes Ammim. Ze werden ook vrijwilliger bij De Drie Ranken. De heer Hoffer hield zich bezig met het beheer van het kerkgebouw en de financiën van de kerk. Mevrouw Hoffer was betrokken bij de viering van de Israëlzondag en de organisatie en reisleiding van de Israëlreis. Verder maken beiden al meer dan 30 jaar deel uit van Beraadgroep Kerk en Israël Noord Veluwe van de Protestantse Kerk Nederland, die werkt aan een goede relatie tussen kerk en synagoge.

De heer A. (Arno) van der Mik (77 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Mik heeft 40 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan bij De Drie Ranken. Hij verzorgde al het drukwerk en werkte 20 jaar lang mee aan de oliebollenactie eind december, waarmee geld wordt opgehaald voor diaconale projecten. Hij verzorgde ook ruim 15 jaar de catering voor de jaarlijkse Violierenmarkt, een braderie voor een goed doel. De heer Van der Mik doet ook vrijwilligerswerk voor de Oost Veluwse Rij- en Jachtvereniging. Ruim 15 jaar was hij wedstrijdsecretaris en nu is hij voorzitter.

Mevrouw W. (Wil) Noorloos-Van Andel (87 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Noorloos is lange tijd actief geweest als vrijwilliger voor Marriage Encounter Nederland, een stichting die activiteiten organiseert die bijdragen aan betere huwelijken en relaties. Samen met haar man is ze 10 jaar lang voorzitter geweest van het bestuur van de landelijke organisatie. Een andere organisatie waarvoor mevrouw Noorloos als vrijwilliger actief is geweest is Geloofsgemeenschep De Drie Ranken. Ze was contactpersoon in een deel van De Maten. Ook was ze jarenlang actief in woonzorgcentrum De Matenhof als coördinator van het bezoekwerk dat vanuit De Drie Ranken was opgezet. Verder is mevrouw Noorloos al bijna 35 jaar actief voor de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, waar ze onder andere president van de afdeling Apeldoorn-De Maten is geweest.

De heer J. (Jan) Reerds (73 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Reerds was 16 jaar lang voorzitter van de Grunneger Verainen, een culturele vereniging waarvan de leden de typisch Groninger zeden en gewoonten in ere wilden houden. Hij was ook de toneelmeester bij de toneelclub die binnen de vereniging actief was. Daarnaast heeft de heer Reerds zich meer dan 25 jaar ingezet om voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen een vakantieweek te verzorgen. Dat deed hij in het kader van de Vakantieweken die vanuit de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn werden georganiseerd. Verder is de heer Reerds secretaris geweest bij Christelijke Gemengde Zangvereniging Hoog Soeren en is hij sinds 10 jaar koster bij de Kapel Hoog Soeren.

Mevrouw E.G.M. (Diny) Slief-Verwaijen (72 jaar, Klarenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Slief is vanaf 1980 actief in de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Klarenbeek. Ze is lector en lid van de werkgroep woord- en communievieringen geweest. Ook heeft mevrouw Slief meegewerkt aan het pilotproject Ouders met jonge kinderen. Ze heeft de Avondwakegroep opgezet, die een avondwake verzorgt aan de vooravond van een uitvaart. Mevrouw Slief is ook uitvaartvrijwilliger en lid van de werkgroep Meeleven met verlies. Verder was zij begeleider bij doop, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Ook is zij lid van de pastoraatsgroep, die elke week bij elkaar komt om de lopende zaken in de geloofsgemeenschap te bespreken.

Mevrouw L. (Lea) van Starkenburg-Vriesde (72 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Starkenburg heeft gewerkt als verpleegkundige en als leidinggevende in het sociaal-cultureel en maatschappelijk werk. Ze deed ook vrijwilligerswerk in de zorg. In haar werk en als vrijwilliger merkte dat mensen door ongelukken of ziektes problemen kregen met hun spraak. Dat was voor haar aanleiding om een opleiding logopedie te doen en een logopediepraktijk te beginnen in Apeldoorn. Ze heeft zich extra ingezet voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en de begeleiding van hun ouders. Nadat zij was gestopt met haar logopediepraktijk is zij meer vrijwilligerswerk gaan doen. Bij De Adelaar ondersteunt zij als gediplomeerd verpleegkundige de dopingartsen tijdens internationale baanwielrenevenementen. Bij Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland zet ze haar kennis als logopedist in om inburgeraars Nederlands te leren. En ze is actief als ondersteuner voor mantelzorgers bij de KAP.

De heer P. (Peter) Veenhuizen (77 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Veenhuizen is locatiemanager van de groene Koningschool Helicon geweest. Zijn kennis en liefde voor de natuur heeft hij ook 17 jaar lang gebruikt als vrijwilliger op Zorgboerderij Wenum Hoeve. Verder is hij al meer dan 50 jaar lid van Atletiekvereniging AV'34, waar hij bestuurslid, trainer, begeleider en coach is geweest. Toen in 1974 de eerste editie van de Midwinter Marathon werd georganiseerd, meldde hij zich aan als vrijwilliger. Hij is jarenlang coördinator van de verzorgingsposten op de route geweest en ook lange tijd bestuurslid. Hij is ook de bedenker van de Kidsrun. Verder is de heer Veenhuizen koorleider bij het Matrozenkoor Apeldoorn.

De heer J. (Jan) Wilschut (85 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Wilschut heeft 25 jaar lang als ‘drempelwachter’ op zijn heel eigen, liefdevolle en persoonlijke manier alle mensen welkom geheten die naar de dienst van evangelische zendingsgemeente Menorah aan de Paslaan kwamen. Sinds een aantal jaren is de heer Wilschut lid van de Von Wied Club, die helpt om de tuin van Paleis Het Loo netjes te houden. Verder is hij al jaren vrijwilliger bij CODA. Daar werkt hij aan inventarisatie en beschrijving van de collectie historische objecten van de Historische Vereniging Felua, die na de ontbinding van die vereniging bij Vereniging Oud Apeldoorn terechtkwam. Ten slotte houdt de heer Wilschut zich al meer dan 60 jaar bezig met de geschiedenis van de Oostenrijkse familie Habsburg, waartoe ook keizerin Sissi hoorde. Zijn kennis van de geschiedenis van deze familie is uniek in Nederland.

De heer M. (Michiel) Tattersall (61 jaar, Enschede, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met Zwaarden)

De heer Tattersall, Kapitein bij de KMAR, werkt als kennisverwerver ceremonieel/protocolofficier van het Opleidings- Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee. In én buiten deze functie zet de heer Tattersall zich met hart en ziel in om de geschiedenis van het korps vast te leggen en de tradities te behouden. Dat doet hij op vele manieren. In de Koning Willem III kazerne richtte hij een mini-museum op voor de Schotse kolonel(arts) Graeme Warrack en een traditiekamer met museumstukken. Hij verzorgt de jaarlijkse herdenking bij het Keienmonument. Hij geeft rondleidingen en levert bijdragen aan brochures en boeken. Hij was jaren bestuurslid van Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Hij zorgde ervoor dat het verwaarloosde monument van de op Curaçao vermoorde sergeant-majoor Lieuwe Vaas in 2019 werd verplaatst naar de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Ook is hij bij uitvaarten van collega’s lid van de draaggroep.

De kersverse lintjes eigenaren op de foto met Burgemeester Ton Heerts
Fotograaf: Maarten Sprangh
De kersverse lintjes eigenaren op de foto met burgemeester Ton Heerts
Fotograaf: Maarten Sprangh
Uw Reactie
Uw Reactie