Wat zoekt u:

Meerjarenprogrammabegroting 2017 - 2020

De gemeente maakt elk jaar een meerjarenprogrammabegroting. In deze begroting kijken we vier jaar vooruit.

‘Investeren in duurzaamheid, onderhoud en digitalisering’ Het college van burgemeester en wethouders blijft inzetten op financieel herstel van de gemeente.