Apeldoorn legt focus op Brede Welvaart in nieuwe begroting

De Meerjarenprogrammabegroting (MPB) voor de periode 2024-2027 is door het College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin staan voorstellen om te investeren op zowel sociaal als op fysiek vlak. Denk aan extra geld voor de energietransitie en de bouw van nieuwe woningen. Daarnaast is er een voorgestelde verhoging van de gemeentelijke belastingen volgens de huidige inflatie van 3,5%. Tot slot wordt de hondenbelasting gehalveerd.

Investeren in de Apeldoornse samenleving

"In deze begroting investeren we breed in de Apeldoornse samenleving. We zetten bijvoorbeeld in op ruimte voor nieuwe bedrijven, zorgwoningen, veiligheid en de aanleg van een warmtenet in de wijk Kerschoten”, zegt Henk van den Berge, wethouder Financiën. "Daarnaast investeren we in preventie, in de jeugd van Apeldoorn en blijven we ons inzetten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Ook de uitrol van het actieplan armoede en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs krijgen onze aandacht."

Apeldoorn Ontwikkelt Fonds

De wethouder legt uit dat deze investeringen goed passen bij wat we in Apeldoorn 'Brede Welvaart' noemen. "Brede Welvaart gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook over hoe goed we het doen op sociaal- en milieugebied. Het helpt ons om slimme keuzes te maken voor de stad en onze inwoners." Om verantwoord te kunnen investeren in de stad, zetten we geld apart in een speciaal fonds; het Apeldoorn Ontwikkelt Fonds. "Hiermee kunnen we blijven investeren in belangrijke zaken zoals woningen, bedrijventerreinen en beter vervoer. Ook kunnen we zo snel handelen als er nieuwe kansen komen”, aldus de wethouder Van den Berge.

Financieel verantwoord

"We behouden onze stevige financiële positie met een reserve van 94 miljoen euro en een aanvullende buffer van 5 miljoen euro voor nieuwe ontwikkelingen in 2024 en verder", legt de wethouder uit. Ondanks deze goede financiële uitgangspositie maakt de Van den Berge zich wel op voor een financieel onzekere toekomst. "We zijn ons bewust van de financiële uitdagingen die op ons pad kunnen komen. Zo dreigen we miljoenen euro’s minder van het Rijk te krijgen vanaf 2026. We bereiden ons daar dus ook op voor."

De raad geeft het definitieve oordeel

Met de voorgestelde MPB 2024-2027 zet het college van Burgemeester en Wethouders een koers uit die niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk verantwoord is. "We blijven investeren in de Brede Welvaart van Apeldoorn, binnen een verantwoorde financiële huishouding", concludeert de wethouder van Financiën. De raad bespreekt de begroting op donderdag 2 en donderdag 9 november.

Bekijk hier de volledige begroting.

Uw Reactie
Uw Reactie