Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Verhuurders en -bemiddelaars moeten zich houden aan de Wet goed verhuurderschap. Houdt uw verhuurder of bemiddelaar zich niet aan deze regels? Dan kunt u dit melden. De gemeente onderzoekt uw melding en kan een waarschuwing of een boete aan de verhuurder of bemiddelaar geven.

Lees meer

U kunt het volgende melden bij de gemeente:

 • U denkt dat u geen huis krijgt door bijvoorbeeld uw geloof, uiterlijk, politieke mening, afkomst, geslacht, nationaliteit of geaardheid.
 • Uw verhuurder maakt u bang, via berichten of in het echt.
 • Uw verhuurder wil geen contract opmaken of het contract is niet door huurder en verhuurder getekend.
 • Uw verhuurder informeert u schriftelijk niet goed over:
  • uw rechten en plichten.
  • de afspraken over een eventuele borg.
  • de contactgegevens van de verhuurder en/of beheerder.
  • de contactgegevens van het lokale meldpunt om problemen te melden over de verhuurder.
  • de servicekosten.
 • Uw verhuurder vraagt meer dan 2 maanden kale huur als borg.
 • Uw verhuurder legt niet uit waar de servicekosten voor zijn.
 • U denkt dat de servicekosten te hoog zijn.
 • Uw verhuurbemiddelaar of makelaar vraagt dubbele bemiddelingskosten bij de verhuur van uw woning.
 • Uw huurovereenkomst is niet los van de werkovereenkomst vastgelegd 
 • De informatie is niet vastgelegd in een taal die u begrijpt

Gaat uw melding over iets anders?

Andere onderwerpen, zoals meldingen of klachten over de hoogte van de huur, huurverhoging of gebrekkig onderhoud, vallen niet onder de Wet goed verhuurderschap. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over uw rechten en wat u kunt doen. Zo kunt u een vraag stellen over uw rechten als huurder aan de Woonbond, u kunt de huurcommissie een onafhankelijke uitspraak laten doen of u kunt advies vragen aan het juridisch loket.

Een eenvoudige uitleg over uw rechten als huurder vindt u op wonen.steffie.nl

Huurt u bij een woningbouwvereniging of corporatie?

Woningbouwverenigingen (corporaties) moeten zich ook houden aan de Wet goed verhuurderschap. Als u een huis huurt van een woningbouwvereniging, kunt u daar uw klacht aangeven. Zij behandelen uw klacht. 

Komt u er niet uit? Dan geldt de informatie onder het kopje “Gaat uw melding over iets anders”.

De gemeente gaat niet over meldingen over woningen van corporaties. We vinden het wel belangrijk om te weten wat er speelt. Als we veel meldingen krijgen over een corporatie, nemen wij dit mee in onze gesprekken met de corporatie. U mag dus altijd een melding doen over een corporatie.

Dit zijn de regels van de Wet goed verhuurderschap:

 • Verhuurders mogen mensen die een woning zoeken niet discrimineren.
 • Verhuurders mogen huurders niet bedreigen of bang maken.
 • Verhuurders mogen maximaal twee maanden kale huur als borg vragen. De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende kosten zoals: servicekosten, gas, water, licht of administratiekosten.
 • Verhuurders moeten een contract opmaken. Het contract moet door de verhuurder en huurder zijn getekend.
 • Verhuurders moeten huurders goed informeren over:
  • uw rechten en plichten die niet in het huurcontract staan.
  • de borg en hoe u die terugkrijgt als het contract stopt.
  • hoe u de verhuurder kunt bereiken. Bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail.
  • waar u slecht verhuurgedrag kunt melden (dat is op deze website).
  • de servicekosten die u moet betalen.
 • Verhuurders mogen alleen servicekosten vragen die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten vragen aan huurders.

Wordt er verhuurd aan arbeidsmigranten? Dan moet een verhuurder ook: 

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen;
 • De huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen.

Bekijk de regels in verschillende talen 

Na het doen van een melding volgen er 3 stappen:

 1. De gemeente onderzoekt uw melding. Daarbij wordt gekeken of uw melding valt onder de Wet goed verhuurderschap. En of er inderdaad iets gebeurt dat niet mag.

 2. Als er een overtreding van de Wet goed verhuurderschap is, dan start er een handhavingstraject. De verhuurder krijgt dan een schriftelijke waarschuwing. De gemeente kan de verhuurder ook een boete geven.

 3. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, een reactie van de gemeente. Als het nodig is nemen wij contact met u op om aanvullende informatie of bewijsstukken op te vragen. Zo kunnen wij de situatie goed beoordelen. Wij informeren u vervolgens over de wet en regelgeving en welke organisatie u mogelijk verder kan helpen.

  Doet u uw melding anoniem? Dan ontvangt u geen reactie van de gemeente. Wij noteren dan uw melding en benaderen uw verhuurder als dat nodig is. Zorg er daarom altijd voor dat uw melding zo specifiek mogelijk is.

Let goed op waarvoor u wel en waarvoor u geen melding kunt doen! Dit leest u onder "wat kunt u melden bij de gemeente". 

Heeft u een probleem met uw verhuurder of bemiddelaar? Dan neemt u zelf de eerste stap en gaat u met diegene in gesprek. Komt u er niet uit? Dan kunt u dit doorgeven bij het meldpunt. Vergeet niet om zoveel mogelijk bewijs bij te voegen, waaronder bewijs van contact dat u met uw verhuurder heeft gehad.

Een melding doen

U heeft twee opties:

 • Persoonlijk melden (u verstrekt persoonlijke gegevens)
 • Anoniem melden (u verstrekt geen persoonlijke gegevens)

Let op! U krijgt alleen een terugkoppeling als u een persoonlijke melding doet. U kunt anoniem melden, bijvoorbeeld wanneer u bang bent voor de verhuurder. Uw melding wordt dan nog steeds in behandeling genomen, maar de gemeente kan u dan niet informeren over de afhandeling van uw melding omdat wij uw contactgegevens niet hebben. Ook kan de gemeente niet handhaven, omdat niet vastgesteld kan worden of u belanghebbende bent.

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van de gemeente Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie