Omgevingsvergunning kamerverhuur

Bent u eigenaar van een woonpand en wilt u dit omzetten naar een pand waarvan u kamers verhuurt? Dan moet u een omgevingsvergunning kamerverhuur aanvragen.

 
Kosten € 431,20
Lees meer

 • U bent eigenaar van een gebouw of een deel van een gebouw dat bewoond mag worden en dat 3 of meer kamers heeft en waarvan u de kamers als hoofdverblijf apart verhuurt. Daarbij maken de kamerbewoners gebruik van 1 of meer gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken, badkamer of toiletruimte.
 • Een kamerverhuurpand moet voldoen aan de technische en brandveiligheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

 • Een kadastrale situatietekening (1:1000)
 • Een bewijs van eigendom van het kamerverhuurpand
 • Een plattegrond van de bestaande indeling van het kamerverhuurpand (schaal 1:100), voorzien van gebruiksoppervlaktematen.
 • Een plattegrond van de gewijzigde indeling van het kamerverhuurpand (schaal 1:100), voorzien van gebruiksoppervlaktematen. Hierop staat welke ruimten de kamerbewoners gebruiken en waar u rookmelders en brandblussers plaatst.
 • Situatietekening voor parkeren op eigen terrein. Indien er geen of weinig parkeermogelijkheden zijn op eigen terrein, zal een parkeerdrukonderzoek gevraagd worden. Lees meer informatie over het parkeerbeleid.

Naast de hierboven vermelde gegevens moet u in het kader van de Wet Bibob ook de gegevens aanleveren zoals vermeld in de vragenlijst van Bibob (pdf, 3.2 MB) op onze website.

De procedure is als volgt:

 • U vraagt de omgevingsvergunning kamerverhuur via de knop 'Aanvragen' hierboven.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en toets de aanvraag aan de Wet Bibob. Hiervoor vult u een apart aanvraagformulier in dat u van de gemeente ontvangt. Als de aanvraag niet volledig is dan vragen wij u éénmalig om de gegevens aan te vullen. Als u de gevraagde gegevens niet, niet volledig dan wel buiten de gestelde termijn indient, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. In het kader van de wet Bibob wordt het niet, niet volledig dan wel onjuist invullen van de gegevens aangemerkt als een ‘ernstig gevaar’ zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, en zal de gevraagde vergunning worden geweigerd. Als de vergunning wel verleend wordt, publiceert de gemeente deze.
 • Belanghebbenden (zoals omwonenden) kunnen tot zes weken na publicatie van het besluit bezwaar maken. Als dit het geval is, dan neemt de gemeente het besluit in heroverweging.

Het behandelen van een aanvraag omzettingsvergunning kost € 431,20.

U betaalt de kosten ook als:

 • wij u de vergunning weigeren.
 • wij uw aanvraag buiten behandeling moeten laten omdat u, ook na een schriftelijk verzoek van ons, geen of onvoldoende gegevens heeft aangeleverd. Hierdoor kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen.
Uw Reactie
Uw Reactie