Regels bij kamerverhuur

De regels omtrent kamerverhuur en het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn te vinden in TAM-voorbereidingsbesluit voorbeschermingsregels kamerverhuurpanden Apeldoorn.

Bij kamerverhuur moet u ook (vanaf 5 kamers) een gebruiksmelding indienen via de website van de Rijksoverheid. Het kan zijn dat u meerdere vergunningen nodig heeft. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 055. Hieronder treft u meer informatie over gebruiksmelding. 

Gebruiksmelding in het Bbl (par 6.1.2 Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven (paragraaf 6.1.2).

Wanneer een gebruiksmelding verplicht is

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen.

Gebruiksmelding doen

De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen zonder als u dit niet heeft gedaan.

Vereiste gegevens en documenten

Bij een gebruiksmelding moet u gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.). Die moet u op een plattegrond intekenen die u bij de melding voegt. De lijst met aan te leveren gegevens en documenten staat in artikel 6.8 van het Bbl.

Let op: een onvolledige melding is geen melding.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie