Vragen en antwoorden bewonersavond 28 juni 2022

 1. De vraag die door veel bewoners gesteld werd is of er een snelheidsbeperking op de Molecatenlaan ter hoogte van de AH kan komen. In de huidige situatie wordt daar heel hard gereden. Onveilige situatie i.v.m. fietsers (ook schoolkinderen) naar / van Markendoel. Suggesties: een obstakel / zebrapad / versmalling ter hoogte van het fietspad en ter hoogte van de beek.
  Antwoord: Op de Molecatenlaan komen gebakken klinkers en dat maakt – is onze ervaring – dat automobilisten afremmen en minder hard rijden. Daarnaast verandert de voorrangssituatie van de zijweg richting de parkeerplek achter de AH, deze wordt gelijkwaardig. Het begin- en eindpunt van de Molecatenlaan wordt een plateau en daarmee snelheidsremmend. Het is een 30 km zone en dat betekent dat er geen zebrapad aangelegd wordt. Een zebrapad zal ook geen veiligheid bieden, het is veiliger als fietser en wandelaar zelf goed opletten bij het oversteken. De situatie blijft zoals in het gepresenteerde ontwerp.
     
 2. Ook werd de vraag gesteld of er een inrijverbod voor vrachtwagens kan komen bij de Molecatenlaan hoek Bazemolenweg (m.u.v. bestemmingsverkeer). En de mogelijkheid om de vrachtwagens die de bedrijven (AH, Kruidvat etc.) bevoorraden via de Albert Schweitzerlaan naar de Laan van Westenenk te laten rijden.
  Antwoord: De huidige wegversmalling ter hoogte van Molecatenlaan 45 wordt vervangen voor een gestrate drempel. We gaan leveranciers niet vragen om via de Laan van Westenenk te gaan rijden. Daardoor moeten vrachtwagens nog langer door de woonwijk rijden en dat is niet gewenst..                                                                                                                                                                
 3. Verzoek om drempels aan te leggen op het asfaltgedeelte Bogaardslaan. Dit in verband met de aan- en afvoer van de vrachtwagens.
  Antwoord: We gaan drempels aanleggen op de Bogaardslaan om de snelheid van het verkeer te beperken.
     
 4. Momenteel kan aan de Bogaardslaan aan 2 zijden van de straat geparkeerd worden. Zou parkeren aan één zijde niet beter zijn?
  Antwoord: Parkeren blijft aan 2 kanten van de straat. Doordat er auto’s geparkeerd staan aan beide zijden van de straat, neemt de snelheid ook af. 
    
 5. Wordt er aandacht besteed aan de hoek Molecatenlaan/Ugchelseweg? Dit punt is voor fietsen soms onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook werd gevraagd een plateau op dit kruispunt te plaatsen.
  Antwoord: Het huidige kruispunt wordt gehandhaafd conform ontwerp. Er komt een verhoging in de Molecatenlaan. Vooralsnog wordt geen plateau aangelegd. De kruising blijft gelijkwaardig.
    
 6. Wat wordt er nog gedaan aan de wegversmalling Richtersweg; is de draai haalbaar voor vrachtwagens?
  Antwoord: De draaicirkels zijn bekeken. Op basis van rijcurves worden geen problemen verwacht.
    
 7. De wens is uitgesproken om 30 km/h aan te leggen ter hoogte van Grunsvoort of fietsstroken op straat om de snelheid er uit te halen.
  Antwoord: De 30 km/h wordt gehandhaafd. Er komt geen drempel, want door de bocht wordt al afgeremd. Wel volgt een drempel ter hoogte van nummer 45. Omdat dit ook een aanrijroute voor de ambulance is, willen we niet te veel obstakels op de weg hebben.
    
 8. Worden bij de Molecatenlaan drempels aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten? Zeker als de paaltjes verwijderd worden.
  Antwoord: De huidige wegversmalling ter hoogte van Molecatenlaan 45 wordt vervangen voor een drempel van betonstraatstenen.
          
 9. Ook bereikte ons het verzoek geen snelheidsbeperkende maatregelen aan te brengen op de Bogaardslaan, maar de statistieken wijzen uit dat er toch echt wel te hard wordt gereden. Bewoners geven dit ook aan. Vanuit verkeersveiligheid worden drempels aangebracht. Op de tekeningen op de site is te zien waar deze geplaatst worden.

 1. In het plan zijn ook twee bomen opgenomen die tussen Bogaardslaan 53 en Hulkenstein 1 zouden komen te staan. Het verzoek is hier niet meer bomen te planten.
  Antwoord: Er worden geen bomen meer geplant.
      
 2. Aangegeven wordt dat er weinig zicht is op de kruising Bogaardslaan / Molecatenlaan i.v.m. beplanting voortuinen en AH.
  Antwoord: De ontwerper en verkeerskundige onderzoeken de mogelijkheid van lage beplanting. De beplanting bij AH staat niet in de openbare ruimte, maar op grond van de AH. We gaan in overleg met de AH over de soortenkeuze van de beplanting. Maar uiteindelijk is het aan de AH om hier een keuze in de maken.

 1. Komen er parkeerhavens bij de dokterspraktijk?
  Antwoord: De verkeerskundige heeft de situatie bij de dokterspraktijk nog een keer onderzocht. Er bestaat een kans dat er te lange rijen geparkeerde auto’s op straat gaan ontstaan. Veel bewoners hebben aangegeven zich hier zorgen over te maken. Daarom hebben we besloten de vergroening van de Bogaardslaan achterwege te laten. En de parkeerplekken te laten zoals ze zijn.
      
 2. Op het verzoek of er rekening gehouden kan worden met het terrasseizoen voor ’t Achterhuus en de drukke december maand, geeft het projectteam de volgende antwoorden.
  Antwoord: Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de fasering van de uitvoering en rekening te houden met de ondernemers. En die moet ook nog nader bepaald worden. Er is nog geen zicht op uitvoering. Ook zijn wij afhankelijk van nutsbedrijven die daar de gasleidingen moeten saneren/vernieuwen en leverantie van materialen.        
                                   
 3. De trottoirs van de Bogaardslaan zijn op meerdere plaatsen opengehaald voor het aanleggen van nieuwe leidingen en liggen er slordig bij. Ook is er sprake van hoogteverschil.
  Antwoord: De trottoirs worden opnieuw bestraat. Dit wordt opgepakt door de afdeling Beheer en Onderhoud.
      
 4. Tot waar komen de klinkers de Richtersweg in? Wordt het asfalt aan de Richtersweg ook aangepakt?
  Antwoord: Het asfalt van de Richtersweg wordt niet vervangen. Er komen klinkers tot voorbij de bocht van het kruispunt. Het trottoir zal hersteld worden bij het bloemperk.
       
 5. Er kwam een vraag over de situatie langs kavel nr 7 t.a.v. het parkeren met een tijdelijke in- en uitrit. De bewoners parkeren hun auto’s op eigen terrein.
  Antwoord: In de praktijk werkt dit al goed. Laden en lossen AH is al in gebruik. Draaicirkels zijn bekeken. Op basis van rijcurves worden geen problemen verwacht. Parkeren op eigen terrein blijft mogelijk. De situatie verandert niet.      
               
 6. Hoe verloopt het (inspraak)proces nu verder?
  Antwoord: Vragen worden hierbij beantwoord. De tekeningen worden openbaar gemaakt.
       
 7. Wanneer er geen parkeervakken meer zijn en de voertuigen op straat moeten worden geparkeerd zal dit de rijbaan dusdanig versmallen dat twee voertuigen elkaar niet meer kunnen passeren. Vanwege de lange rij geparkeerde voertuigen is het dan ook niet mogelijk om tussen te voegen. Dit speelt sowieso bij de dokterspraktijken. Dit zelfde probleem bestaat al in de Jan van Houtumlaan.
  Antwoord: Er is niet meer ruimte om elkaar goed te kunnen passeren. Aan deze situatie verandert niets.
        
 8. De buurtbus zal niet meer over de Molecatenlaan tussen Ugchelseweg en Bogaardslaan rijden. Dat betekent dat de inrichting van dit deel van de Molecatenlaan geen rekening met de buurtbus hoeft te houden, uiteraard wel met vrachtverkeer etc. Maar ook dat de halte “Markendoel” op de Molecatenlaan, voor de deur van de AH, komt te vervallen.
       
 9. Opgemerkt wordt dat het plan aan kracht bijdraagt als de Ugchelseweg vanaf de Ugchelsegrensweg tot de Derk Kamphuisweg wordt meegenomen Zo wordt meer uniformiteit in de inrichting van het centrum bereikt.
  Antwoord: Dank voor het meedenken. Het is een mooi streven, maar daar is momenteel geen budget voor. Dit valt buiten de scope van het project.
         
 10. Opgemerkt wordt dat de tekening niet compleet is en daardoor niet duidelijk wat aangepast wordt voor de Molecatenlaan/Bogaardslaan.
  Antwoord: Op de website gaat de Gemeente Apeldoorn de tekening aanpassen voor de hele Molecatenlaan/Bogaardslaan. Op de Bogaardslaan verandert de structuur niet van huisnummer 19 tot en met kruispunt Hulkenstein. Op de Molecatenlaan verandert het profiel niet. (tot en met huisnummer 67). Wel wordt asfalt vervangen. En ter hoogte van huisnummer 45 wordt een drempel gemaakt.                                                                                                                       
Uw Reactie
Uw Reactie