Bouwhofweg

De Bouwhofweg wordt aangepakt vanaf de kruising met Klein Hattem richting het westen. De kruising met Klein Hattem wordt een snelheidsremmend kruispuntplateau. De huidige rijbaan is ongeveer even breed als de nieuwe. Het verschil is dat hij dadelijk van gebakken klinkers wordt gemaakt. De parkeerplekken aan de zijde van het verzorgingshuis worden gemaakt van grind in plaats van betonstraatstenen. De parkeerplekken aan de noordzijde, voor de woningen met oneven nummers, blijven van gebakken klinkers. Wel willen we daar de bomen iets meer ruimte geven ten koste van twee parkeervakken.

Huidige situatie Bouwhofweg.
Huidige situatie Bouwhofweg. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Nieuwe situatie Bouwhofweg.
Nieuwe situatie Bouwhofweg. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie