Groot onderhoud in Ugchelen Noord-Oost
Fotograaf: Rob Voss
Groot onderhoud in Ugchelen Noord-Oost

Gemeente Apeldoorn wil een aantal straten in Ugchelen Noord-Oost opknappen. Het gaat om een gedeelte van de Bouwhofweg, Derk Kamphuisweg, een gedeelte van Klein Hattem, Markendoel en een gedeelte van de Methusalemlaan. Op deze projectpagina leest u wat we precies willen gaan doen.

Versterken van dorpse karakter Ugchelen

Ondanks dat Ugchelen in de loop van de tijd aan de stad Apeldoorn is vastgegroeid en officieel onderdeel is van de stad, is het dorpskarakter van Ugchelen bewaard gebleven. Bij de herinrichting van de straten willen we dit ook versterken.

Mooie kans voor een flinke opknapbeurt

Allereerst is het asfalt in uw woonstraat in slechte staat en moet dit vervangen worden. Datzelfde geldt voor delen van het riool. Dit geeft ons de kans om de straten gelijk een flinke opknapbeurt te geven. Het asfalt maakt plaats voor klinkers en draagt zo beter bij aan het dorpse karakter, grindbermen, verkeersremmende maatregelen en als het kan nieuwe bomen. Ook gaan we het schone regenwater afkoppelen van het riool. Verder willen we het vooral simpel houden.

Bekijk het plangebied op de kaart (jpg, 1 MB) 

30km/uur

In Ugchelen is 30km/uur de maximum snelheid. De rijweg mag dan ook smal zijn, zodat het niet uitnodigt hard te gaan rijden. Op dit moment zijn de straten verschillend van breedte, variërend van ca. 5 meter tot 6,5 meter inclusief molgoot. Dat is een licht verdiept gedeelte aan de rand van de straat om het water af te voeren. In de nieuwe situatie willen we alle rijbanen versmallen tot 5 meter, inclusief molgoot. Mochten automobilisten dan toch nog de neiging hebben te hard te rijden, dan zorgen meerdere drempels en kruispuntplateaus ervoor dat deze afgeremd worden.

Grindbermen: Ugchelens trots

Historische grindbermen zijn de trots van Ugchelen. We willen ze dan ook graag koesteren. Ze zijn in het verleden min of meer vanzelf ontstaan aan de oostzijde van Apeldoorn, grenzend aan de Veluwe. Grind wat in de bodem zat van zandwegen kwam door uitspoeling steeds meer aan de oppervlakte. Door toename van verkeer werden de wegen verhard met klinkers en kinderkopjes en werden de voetgangers verdreven naar de randen van het wegprofiel. Waarschijnlijk werd het grind naar buiten geharkt en dat zorgde dan voor een minder zanderig en blubberig voetpad. Met name in de vijftiger jaren zijn veel grindbermen vervangen voor het comfort van trottoirtegels.

Rondom de Ugchelse beek zijn relatief veel grindbermen aanwezig. Het opnieuw versterken van deze structuur draagt bij aan het vergroten van de ‘eigenheid’ van het dorp. De grindbermen geven de straat een informeel karakter en zijn multifunctioneel. Ze vervullen een functie als parkeerstrook, uitrit, boomspiegel en waterinfiltratie. Aan weerszijden van de rijbaan met gebakken klinkers blijft dan ook de grindberm behouden. 

Grindberm als inrit.
Grindberm als inrit. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Grindbermen als inrit

In sommige straten zijn nu ook verharde inritten aanwezig om de auto op eigen erf te parkeren. Op de ene plek met stoeptegels, dan met grijze betonstraatstenen. Op weer een andere plek wordt het materiaal dat op eigen terrein ligt, doorgezet tot aan de rijweg. In andere straten is het gewoon de grindberm die als inrit fungeert. In eerste instantie gaan we er vanuit dat in de nieuwe situatie de grindberm als inrit fungeert. Zoals ook gedaan is bij de Westenenkerweg. Op die manier ontstaat een heel rustig beeld waar de grindberm mooi doorloopt aan één stuk van voor tot achter. Mocht u daar nou toch ernstig bezwaar tegen hebben, dan kunnen we bij wijze van uitzondering, een oprit maken van een grijze betonstraatsteen. We streven er naar om dit zo min mogelijk toe te passen. We willen voorkomen dat de grindberm weer is opgedeeld in verschillende, kleine stukjes.

Overhangende, groene erfafscheidingen

Groene voortuinen met groene erfafscheidingen zorgen ervoor dat het straatbeeld vriendelijk en groen is. Daarnaast is het ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Helemaal goed dus. Het enige nadeel is dat er plekken zijn waar in de loop van de tijd de breedte van hagen en struiken wat uit de klauwen is gelopen. Dit gaat soms ten koste van de ruimte om te parkeren in de berm of zorgt ervoor dat het wegprofiel smaller is dan gewenst. We willen dan ook vragen aan deze bewoners om voorafgaand aan de herinrichting de hagen weer terug te snoeien tot op de erfgrens. Zodat wij de straat weer over de volle breedte netjes kunnen maken.

Vragen en antwoorden over het ontwerp

In 2023 hebben we informatie gedeeld met de buurtbewoners over het nieuwe ontwerp voor Ugchelen Noord-Oost. Dit gaat over delen van de Bouwhofweg, Klein Hattem, de Derk Kamphuisweg, de Methusalemlaan en de Markendoel. We hebben verschillende reacties ontvangen tijdens de bijeenkomsten en daarna. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en opmerkingen, en onze reacties daarop.

Bekijk hier de reactienota Ugchelen Noort-Oost (pdf, 116 kB)

Planning

In de 2e helft van 2024 voeren Liander en Vitens werkzaamheden uit. Zonder vertraging zal de gemeente Apeldoorn in het 1e kwartaal van 2025 de werkzaamheden starten.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie