Markendoel

De Markendoel heeft aan de westzijde veel mooie oude bomen in de grindberm. Hier zullen we de weg dan ook versmallen ten gunste van deze berm met bomen. In het gedeelte ten oosten van de Methusalemlaan staan geen bomen in de berm en er is in verband met de aanwezige kabels en leidingen ook geen ruimte om bomen toe te voegen. Hier gaan we de weg aan beide zijden versmallen, zodat aan beide zijden van de weg de grindberm ongeveer even breed wordt.

Omdat er geen ruimte is voor bomen in dit deel van de weg (dus ten oosten van het kruispunt met de Methusalemlaan) willen we de bewoners van dit deel van de straat in de gelegenheid stellen zelf een boom in de voortuin te planten. Wij bieden die als gemeente aan. Heeft u daar interesse in? Laat het ons dan weten.

Als snelheidsremmende maatregelen maken we een kruispuntplateaus en twee drempels. Allen gericht op een snelheid van 30km/u. Het kruispunt met de Methusalemlaan krijgt een klein groenvak in het midden, zodat hier geen overbodige hoeveelheid verharding ontstaat. Bij de voormalige CODA locatie gaat de rijweg net als nu over in een fiets- en wandelpad. De verharding van gebakken klinkers gaat hier gewoon door, maar uiteraard een stuk smaller. De groene bermen die hier zijn breiden we zover mogelijk uit..

Huidige situatie Markendoel oost.
Huidige situatie Markendoel oost. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Nieuwe situatie Markendoel.
Nieuwe situatie Markendoel. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Huidige situatie Markendoel west.
Huidige situatie Markendoel west. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Nieuwe situatie Markendoel west.
Nieuwe situatie Markendoel west. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie