Derk Kamphuisweg

De rijweg wordt een stuk smaller dan in de huidige situatie en dat komt dan ten goede aan de bomen en de grindbermen. Ter hoogte van de fysiotherapeut wordt de rijweg ongeveer 1,5 meter smaller dan nu het geval is. De stoep van gebakken klinkers en de parkeerplekken ter hoogte van de Dekamarkt blijven behouden. Alleen de rijweg van gebakken klinkers loopt wel door tot aan de Ugchelseweg.

Op de kruispunten met Klein Hattem en de Methusalemlaan komt een snelheidsremmend kruispuntplateau. Het kruispuntplateau ter hoogte van de Methusalemlaan is opgerekt rondom het groenvak aldaar. De autoverbinding aan de zuidzijde van het groenvak is eruit gehaald. Hier is alleen nog een fiets- en voetverbinding.

In de Derk Kamphuisweg is momenteel aan beide zijden van de weg een stoep met trottoirtegels aanwezig in de grindberm. Dit willen we terugbrengen tot maximaal 1 stoep aan de zuidzijde, omdat dat net dat beetje comfort geeft waar men nu aan gewend is. Mocht het zo zijn dat alle bewoners liever aan beide zijden een volledige grindberm zien, dan is dat ook een optie. Alle paaltjes bij de fysiotherapeut en daar tegenover willen we weghalen.

Waar mogelijk planten we nieuwe bomen. Of bomen echt geplant kunnen worden, weten we pas op het moment dat we gaan graven in de grond. Er kunnen kabels of leidingen in de grond zitten die ervoor zorgen dat een boom toch niet past. Of waar we het bestaan wel van weten, maar tijdens het graven blijkt dat er geen ruimte genoeg overblijft. Het streven is de bomen die we nu hebben ingetekend, te planten. De groene bomen kunnen waarschijnlijk gewoon geplant worden. De gele bomen in de zuidelijke grindberm zijn nog wat minder zeker. Die hangen samen met de sanering van de gas- en waterleidingen. Het is nog niet duidelijk waar die leiding komt te liggen in de nieuwe situatie. Het zou kunnen dat deze ook in de nieuwe situatie zo komt te liggen dat er alsnog geen bomen in de berm gezet kunnen worden. 

Huidige situatie Derk Kamphuisweg.
Huidige situatie Derk Kamphuisweg. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Nieuwe situatie Derk Kamphuisweg
Nieuwe situatie Derk Kamphuisweg. Illustratie: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie