Bekijk de vragen en opmerkingen

Het parkeerhofje met vijf parkeerplaatsen tegenover Klingelbeek verdwijnt. Langs de Klingelbeek maken we negen nieuwe parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn tijdens breng- en ophaaltijden bestemd voor kortparkeren van ouders/verzorgers van leerlingen van basisschool Eloy.
Daarnaast maken we vier nieuwe parkeerplaatsen bij de gymzaal. Ook komen er vier nieuwe parkeerplaatsen in het parkeerhofje tegenover huisnummer 69. Daarmee komt het aantal nieuwe parkeerplaatsen op 12 stuks.

Op het kruispunt ter hoogte van huisnummer 83 maken we een verhoogd kruispunt. Hierdoor moeten auto’s afremmen en kunnen kinderen veilig oversteken.

Om de snelheid van auto’s buiten schooltijden te verlagen leggen we twee drempels in de weg. Tijdens het halen en brengen markeren de drempels de oversteekplekken. Buiten schooltijden verlagen ze de snelheid.

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar krijgen ouders van de schoolkinderen instructies over het halen en brengen van de kinderen. De gemeentelijke handhavers houden samen met politie extra toezicht op het parkeren rondom de school.

Bij het plaatsen van de nieuwe fietsbrug (en verwijderen bestaande brug) blijft het mogelijk om de hond uit te laten. We sluiten het schoolplein en de brug niet af en er komt een aansluiting op het pad aan de overzijde van de beek. Hierdoor blijft het uitlaatrondje langs de beek mogelijk.

Diverse bewoners vroegen om een eigen parkeerplaats. Dit vinden we ongewenst omdat het voor meer parkeeroverlast zorgt. Nu kunnen alle parkeerplaatsen worden gebruikt, als een bewoner zelf niet thuis is of geen auto heeft. Dit noemen we dubbelgebruik. Als we de parkeerplaatsen op kenteken uitgeven, kunnen bezoekers lege parkeerplaatsen niet tijdelijk benutten. Dit dubbelgebruik van openbare parkeerplekken door bezoekers zorgt er daarom juist voor dat de parkeerdruk lager is.

Uw Reactie
Uw Reactie