Stappenplan

Lees hier meer over het verloop van het proces.

Stap 1: Opvragen inschrijfformulier

In de afgelopen twee maanden, sinds begin december, hebben belangstellenden zich ingeschreven. Inmiddels is inschrijven niet meer mogelijk. Er zijn voldoende belangstellenden, dus de gemeente is op dit moment bezig met voorbereiden en plannen van de loting. Zodra er meer bekend is publiceren wij dat op deze pagina’s en informeren wij de inschrijvers rechtstreeks. De inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.

Stap 2: De loting (medio maart)

De loting wordt in Apeldoorn door een notaris gedaan. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Na afloop is er de mogelijkheid voor de ingelote mensen om kennis te maken met elkaar en alvast gegevens uit te wisselen.

Het kan zijn dat een ingeloot persoon een plan voorlegt dat niet voldoet aan de criteria, of dat de persoon na het reserveringsgesprek (stap 8) zelf van deelname afziet. Daarom legt de gemeente een reservelijst aan. U kunt bij inschrijving aangeven of u op de reservelijst gezet wil worden, waarbij op volgorde van inloting mensen op de lijst door ons benaderd worden.

Stap 3: Indienen van uw plan

De mensen die ingeloot zijn krijgen maximaal 4 weken de tijd om een nader uitgewerkt plan op te stellen. Dit plan bevat een ontwerp (of afbeelding) van het tiny house waar u in wilt gaan wonen, met een toelichting. Het experiment legt sterk de nadruk op innovatie en de duurzaamheid van een tiny house in de brede zin van het woord. De gemeente verwacht van deelnemers inspanningen op het vlak van zelfvoorzienend zijn, uitstoot, circulariteit, materiaalgebruik en energieprestatie. Zie de voorwaarden voor meer informatie hierover. Aan het tiny house mag met nog niet bewezen technieken geëxperimenteerd worden. Houd u hierbij wel rekening met uw buren. 

Stap 4: Beoordeling informatie

De gemeente beoordeelt de plannen met behulp van de volgende harde criteria:

  1. De gemeente heeft uw betaling van € 50,- ontvangen. 
  2. U heeft een plan aangeleverd met daarin een voorlopig ontwerp en/of afbeelding.
  3. Het tiny house voldoet aan een maximale netto vloeroppervlakte van 28 m², meegerekend 1 eventuele volwaardige bovenverdieping, balkon, veranda of grondoppervlakte onder een overstek.
  4. Uw tiny house is verplaatsbaar. Het staat bijvoorbeeld op wielen of is relatief snel uit elkaar te halen.
  5. U bent als inschrijver eigenaar van het tiny house en bewoont deze zelf gedurende het hele jaar.
  6. In uw plan is informatie over uw inspanningen op het gebied van innovatie en duurzaamheid aanwezig.

Als een tiny houseplan voldoet aan deze criteria, maar de gemeente twijfelt over de haalbaarheid van het plan of de inspanningen met betrekking tot duurzaamheid, dan zal de gemeente dit naar de deelnemer uitspreken. Dit is echter geen reden om een reservering of overeenkomst te weigeren. De gemeente gaat ervan uit dat de initiatiefnemers hierin een verantwoordelijkheid nemen door deelnemers te laten leren en elkaar zo mogelijk bij te sturen.

Stap 5: De reserveringsgesprekken

Als u uw plan heeft ingediend, wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Daarin bepaalt u definitief of de gemeente voor u een kavel reserveren moet. Aan deze definitieve beslissing zijn kosten (€1.000 borg, zie voorwaarden) verbonden.

Stap 6: Bijeenkomst over kavelindeling

Na het maken van de reserveringen stellen deelnemers samen met de gemeente een verkaveling op. Op volgorde van loting kiezen deelnemers een plek, waarna u na afloop kennis kunt maken met een vertegenwoordiging van omwonenden.

Uit oogpunt van privacy en veiligheid is het nodig om het gebied op te delen in deelgebieden of zones. Het centrale idee bij de verkaveling is het hebben van een losse spreiding in een grote (groene) ruimte en het voorkomen van een camping-achtige uitstraling. De gemeente zorgt dat de locatie klaar is voor het plaatsen/bouwen van de tiny houses.  Vertrekpunt hierbij is dat de tiny house-eigenaren de ruimte moeten hebben om te experimenteren en om de locatie naar eigen inzicht in te richten en op de kosten te besparen. De gemeente voorziet wel in:

  • een half verharde toegangsweg aan de zuidkant;
  • verbeteren van de afvoer van water;
  • een groensingel (een strook met struiken aan de west- en aan de noordkant).

Stap 7: Tekenen huurovereenkomsten

Direct na de bijeenkomst bieden wij u een contract aan dat binnen 2 weken ondertekend in bezit van de gemeente moet zijn. 

Stap 8

Om in een tiny house te kunnen wonen, moet u een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. De gemeente verwacht dat de eigenaren van de tiny houses een gemeenschap vormen en regels afspreken om onder andere het terrein goed te beheren, en samen goed te monitoren en bespreken hoe de proef verloopt.

Uw Reactie
Uw Reactie