Busbaan

De busbaan en de aansluiting daarvan op de Anklaarseweg gaan veranderen.

Ten opzichte van de huidige situatie worden extra fietspaden in de berm van de weg aangelegd. De fietsers kunnen vanaf de Sluisoordlaan met voorrang de Anklaarseweg oversteken en langs de busbaan fietsen. Aan de weg zelf wordt niets veranderd, het verschil is dat auto’s straks ook van deze weg gebruik kunnen maken.

Download de kaart bovenaanzicht busbaan

Dwarsdoorsneden

Voor verschillende plaatsen langs de busbaan is weergegeven hoe straks de situatie buiten eruit ziet. Op de afbeeldingen kunt u zien waar de voetpaden, fietspaden, berm en rijbaan zijn gelegen ten opzicht van elkaar. Ook de waterpartij met de schuine grashellingen aan weerszijden van het water en de verderop gelegen straat is op sommige dwarsdoorsneden zichtbaar.

Uw Reactie
Uw Reactie