Veelgestelde vragen Zevenhuizen/Zuidbroek

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek.

Bewoners aan smalle woonstraten tussen Zevenhuizen en Zuidbroek ervaren veel overlast van het drukke verkeer in hun straat, dat deels bestaat uit sluipverkeer van en naar het bedrijventerrein en de A50. Ook is de situatie niet overal verkeersveilig. Uit verkeerstellingen die we over verschillende jaren hebben uitgevoerd blijkt, dat de drukte van het autoverkeer de afgelopen jaren is toegenomen. De gemeente is al jaren samen met de wijk op zoek naar een oplossing hiervoor. Wat we willen is een toekomstbestendige verkeersontsluiting van Zuidbroek, die ervoor zorgt dat er geen sluipverkeer meer is, maar waarbij wijkbewoners wel overal kunnen komen. Toekomstbestendig betekent dat de oplossing ook goed functioneert als de wijk Zuidbroek en het bedrijventerrein helemaal afgebouwd zijn.  

Er is nu in de spits sprake van veel sluipverkeer. Als de maatregelen uit het plan van Royal HaskoningDHV zijn doorgevoerd, leidt dit tot een kwart minder verkeer in Zuidbroek als geheel. Omdat het veel sneller is, zullen automobilisten rijden via de Oost Veluweweg en de Laan van Zevenhuizen. Er zal dan zo goed als geen sluipverkeer meer zijn door de woonwijk heen van of naar het bedrijventerrein of de A50. Het verkeer in de wijk is van wijkbewoners zelf of van bezoekers aan de wijk.  

Op enkele plaatsen zal sprake zijn van geluidstoename, bijvoorbeeld langs de busbaan. Door geluidsverminderende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld scherm, geluidarm asfalt, wordt de toename beperkt.

Er is rekening gehouden met de scholen in het Kristal. Het aantal verkeersbewegingen blijft hier ongeveer gelijk. In de nieuwe situatie zal er geen sluipverkeer meer zijn en zal het autoverkeer vooral dat van wijkbewoners en bezoekers van het Kristal zijn.

We weten en begrijpen dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid bij het Kristal. Er zal in goed overleg met de scholen gekeken worden naar de vormgeving van maatregelen.

De bus blijft rijden en zal onderdeel zijn van het andere verkeer.

Met de hulpdiensten is overleg geweest en zij kunnen instemmen met de voorgestelde maatregelen. De afsluitingen kunnen bijvoorbeeld zodanig worden gemaakt dat hulpdiensten wel kunnen passeren.

Nee, het verkeer neemt niet noemenswaardig toe bij de scholen bij het Kristal. Wel is aangegeven dat er nu al zorgen zijn over de verkeersveiligheid bij het Kristal. Er zal overleg plaatsvinden met de scholen om te kijken naar de vormgeving van maatregelen. 

Voor meer informatie over planschade, zie de pagina planschade op onze website.

Uw Reactie
Uw Reactie