Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Zuidrand

Stadsrand zuid is de naam voor het gebied ten zuiden van de A1, tussen de Arnhemseweg en de A50. Dit gebied langs de snelweg A1 wordt gekenmerkt door veel groen, weilanden en hier en daar wat bebouwing. De gemeente wil hier een woningbouwlocatie ontwikkelen en is op dit moment bezig met het maken van een profiel voor het hele gebied. Daarnaast worden er ook plannen uitgewerkt om versneld woningen te bouwen in dit gebied.

Gebiedsvisie Zuidrand

De gemeenteraad stemde in 2022 in met de Omgevingsvisie 2040, die de ontwikkeling van Apeldoorn beschrijft. Met een verwachte groei naar minstens 180.000 inwoners moeten nieuwe woon- en werkgebieden worden toegevoegd. De focus ligt op de Zuidrand, waar een ruim opgezet woongebied van zo'n 3.000 woningen wordt gepland, met veel aandacht voor de natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving.

Lees verder

Host city

Omdat er in heel Nederland een tekort aan woningen is, zoekt de landelijke overheid naar nieuwe manieren om meer woningen te bouwen. Eén van deze manieren is het Host-city project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie wil het bouwen van (betaalbare) woningen versnellen door flexwoningen te stimuleren.

Lees verder

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie?

Mail: zuidrand@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie