Gebiedsvisie Stadsrand Zuid
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Gebiedsvisie Stadsrand Zuid

We willen een prettig en ruim opgezet woongebied maken in de Stadsrand Zuid, ten zuiden van de A1. Met veel aandacht voor natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving. Een woongebied met ongeveer 3.000 woningen, passend in het landschap en met een mooie mix van woningtypes en bewoners. Op deze pagina vindt u de laatste informatie over deze ontwikkeling.

Nieuwe woongebieden, ook buiten de stad

In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. We groeien naar een gemeente van 180.000 inwoners. Dat betekent dat we nieuwe woon- en werkgebieden moeten toevoegen, ook buiten de bestaande stad. De eerste stap voor dit gebied is het opstellen van een gebiedsvisie, waarin we vastleggen hoe alle uitdagingen en doelen in dit gebied gaan aanpakken en samenbrengen.

Om de identiteit van het gebied te behouden, zijn de 'vaste waarden' in kaart gebracht. Dit zijn de kenmerkende elementen van het gebied die van onschatbare waarde zijn en die we willen behouden.

Schetsontwerp vaste waarden
Bron: BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling

Ondertussen hebben we twee concepten voor het gebied uitgewerkt. Deze worden de komende periode met de gemeenteraad en inwoners besproken. Deze concepten verkennen de mogelijkheden van het gebied, om hierover met elkaar in gesprek te kunnen.

Concept ‘De mooiste stadsrand’

Schets mooiste stadsrand
Bron: BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling

De mooiste stadrand is een concept waarbij we de woningen bouwen dichtbij de bestaande stad. Het bos van de Veluwe wordt doorgetrokken naar het kanaal. Aan de andere kant van het kanaal maken we een nat bos omdat de grond daar vochtiger is. In deze bossen komen huizen aan beide kanten van het kanaal. We zorgen voor een goede ontsluiting van het gebied vanaf de Kayersdijk, al weten we nog niet precies waar. Door het woongebied rijdt een bus en langs het bestaande bedrijventerrein Ecofactorij plannen we bedrijvigheid. De zonnevelden in combinatie met natuurontwikkeling komen ten oosten van de A50 om zonne-energie op te wekken en we gebruiken de bodem voor waterberging. Dat helpt bij het beheren van het water.

Concept ‘Wonen aan het woeste woud’

Schets wonen aan het woeste woud
Bron: BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling

In het concept Wonen aan het woeste woud is het Beekbergerwoud een belangrijke kwaliteit van het gebied. De woningen zijn getekend langs de randen van het woud, aan beide kanten van de A50. Ze sluiten aan op het dorp Klarenbeek en zorgen voor extra voorzieningen. Ook hier zorgen we voor een goede ontsluiting van het gebied vanaf de Kayersdijk, al weten we nog niet precies waar. Voor bedrijvigheid kijken we hier naar de Zutphensestraat, tegenover de Ecofactorij. Langs de snelwegen willen we zonnevelden plaatsen om zonne-energie op te wekken. En om wateroverlast te voorkomen, slaan we water op in de bodem en een deel ervan in oppervlaktewater.

Een grondhandelaar biedt aan particulieren kleine percelen grond in het gebied te koop aan als investering of belegging. Wat betekent dit en hoe denkt de gemeente hierover?

Grondhandelaren hebben in het gebied landbouwgronden gekocht. Zij verkopen die dan aan (vooral) particulieren met de suggestie dat de landbouwgrond zal veranderen in bouwgrond. Dit betekent dan een waardevermeerdering van de grond. Dit kan dus een interessante investering of belegging zijn. Deze speculatieve handel, die soms ook wel windhandel wordt genoemd, is risicovol en kan financieel nadelig uitpakken voor de particulier.

Alhoewel in de brochures van grondhandelaren (openbare) documenten van de gemeente Apeldoorn kunnen zijn opgenomen en soms in gesprekken ook namen genoemd worden van gemeenteambtenaren, zijn wij op geen enkele wijze betrokken bij deze speculatieve handel. De grondhandel valt buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij adviseren particulieren dan ook vooraf advies in te winnen over de risico’s van deze speculatieve grondhandel bij een onafhankelijke financiële adviseur of bij bijvoorbeeld een notaris.

Project Host-City

Een andere ontwikkeling die speelt, is het project Host-City. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties probeert op deze manier versneld flexwoningen te bouwen. Het bouwen van deze flexibele woningen is uiteindelijk een onderdeel van de hele ontwikkeling in de Zuidrand. Lees er op deze pagina meer over. 

Planning

We hebben deze concepten gemaakt om de mogelijkheden in het gebied te verkennen en daarover in gesprek te gaan met de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden. Met de reacties uit deze gesprekken wordt een gebiedsvisie gemaakt. In deze visie ligt de ontwikkeling van het gebied op hoofdlijnen vast. We verwachten deze visie na de zomer met u te delen.

Presentatie bewonersavond

Bekijk hier de presentatie gebiedsvisie Zuidrand (pdf, 1.53 MB)

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Mail: zuidrand@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie