Wat zoekt u:

Noodfonds

Apeldoorners die financieel in de knel raken door onverwachte kosten, kunnen uit het gemeentelijk Noodfonds een financiële tegemoetkoming aanvragen. Een bijdrage uit het Noodfonds bedraagt maximaal € 2.000. Daarnaast bestaat de mogelijkheid maximaal € 3.000 te krijgen als de Stadsbank zekerheid voor een lening verstrekt.

 • Het aanvragen van een bijdrage uit het Noodfonds kan met het aanvraagformulier (pdf, 59 kB). Dit is ook verkrijgbaar bij de balie van het Werkplein Activerium. Het volledig ingevulde formulier kunt u met bijgevoegde kopieën en bewijsstukken inleveren bij de balie van het Werkplein Activerium.

  De gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft zijn:

  • Een bewijs van de noodzakelijke betaling
  • Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie
  • Een kopie van uw bankafschriften over de laatste 3 maanden
  • Brieven van hulpverleners die uw aanvraag ondersteunen (indien aanwezig).

  Een adviescommissie, samengesteld uit gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, beoordeelt uw verzoek. De commissie adviseert aan de burgemeesters en wethouders. Zij nemen uiteindelijk een beslissing op uw verzoek. Het besluit krijgt u toegezonden.

  Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af. Meestal ontvangt u binnen 2 weken het besluit. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan het besluit 4 weken duren.

  Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • Om voor het Noodfonds in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:

  • Het gaat om onvoorziene kosten
  • De noodzakelijke middelen ontbreken u en u hebt geen reservering kunnen doen
  • Er is sprake van financiële nood
  • Er is geen andere voorziening waarop u een beroep kunt doen
  • Er is geen sprake van verwijtbaar gedrag
  • U bent inwoner van Apeldoorn en staat ingeschreven bij deze gemeente
  • U hebt in het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van dit Noodfonds.

  U mag 1 keer per jaar een aanvraag voor het gemeentelijk Noodfonds indienen.

  Het Noodfonds is er alleen voor situaties waar geen andere oplossing voor is. Zo helpt het Noodfonds niet bij het betalen van belastingen of voor kwijtschelding. Daarover maakt u met de Belastingdienst afspraken.