Kampeermiddelen e.a. – Artikel 5:6 APV

Is uw voertuig voorzien van een sticker? Hieronder vindt u meer informatie.

Uw woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, staat langer dan 72 uur achtereen binnen de bebouwde kom op de weg. Dit is verboden op grond van artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Apeldoorn.

Om de veiligheid te waarborgen en de openbare weg vrij te houden van kampeermiddelen, kan de gemeente besluiten om uw kampeermiddel weg te slepen. De kosten voor het wegslepen en de opslag van uw kampeermiddel zijn voor uw rekening.

Hoe kunt u dit voorkomen?

Als u wilt voorkomen dat wij uw kampeermiddel wegslepen, is het essentieel om actie te ondernemen en uw kampeermiddel vóór de datum genoemd op de sticker te verwijderen en verwijderd te houden. Als u uw kampeermiddel niet verwijderd vóór de op de sticker genoemde datum, dan zal de gemeente uw kampeermiddel op eigen initiatief laten wegslepen.

Hulp en informatie

Bekijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Heeft u vragen over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 055.

Het doel van deze regeling is om de openbare weg veilig en toegankelijk te houden voor alle weggebruikers. Laten we samenwerken om onze mooie gemeente leefbaar te houden.

Uw Reactie
Uw Reactie