Voertuigwrakken – Artikel 5:5 APV

Is uw voertuig voorzien van een sticker? Hieronder vindt u meer informatie.

Als uw voertuig rij technisch in onvoldoende staat van onderhoud is en tevens verkeert in een kennelijk verwaarloosde toestand, dan wordt uw voertuig als een wrak gezien. Het parkeren van wrakken op de openbare weg is niet toegestaan. Dit is verboden op grond van artikel 5:5 Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Apeldoorn.

Om de veiligheid te waarborgen en de openbare weg vrij te houden van voertuigwrakken, kan de gemeente besluiten om uw voertuig weg te slepen. De kosten voor het wegslepen en de opslag van uw voertuig zijn voor uw rekening.

Hoe kunt u dit voorkomen?

Als u wilt voorkomen dat wij uw voertuig wegslepen, is het essentieel om actie te ondernemen en uw voertuig vóór de datum genoemd op de sticker te verwijderen en verwijderd te houden. Als u uw voertuig niet verwijderd vóór de op de sticker genoemde datum, dan zal de gemeente uw voertuig op eigen initiatief laten wegslepen.

Hulp en informatie

Bekijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Heeft u vragen over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 055.

Het doel van deze regeling is om de openbare weg veilig en toegankelijk te houden voor alle weggebruikers. Laten we samenwerken om onze mooie gemeente leefbaar te houden.

Uw Reactie
Uw Reactie