Voorwerpen op of aan de weg – Artikel 2:10 APV

Is uw voertuig voorzien van een sticker? Hieronder vindt u meer informatie.

U gebruikt de weg of een gedeelte ervan op een manier die niet overeenkomt met de publieke functie van de weg. U beschikt niet over de vereiste vergunning voor deze activiteit. Dit is verboden op grond van Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Apeldoorn.

Om de veiligheid te waarborgen en de openbare weg vrij te houden van voorwerpen, kan de gemeente besluiten om uw voorwerp(en) te verwijderen.

De kosten voor het verwijderen en de afvoeren van uw voorwerp(en) zijn voor uw rekening.

Hoe kunt u dit voorkomen?

Als u wilt voorkomen dat wij uw voorwerp op uw kosten verwijderen, is het essentieel om actie te ondernemen en het voorwerp vóór de datum genoemd op de sticker te verwijderen en verwijderd te houden. Als u het voorwerp niet verwijderd vóór de op de sticker genoemde datum, dan zal de gemeente het voorwerp op eigen initiatief laten verwijderen.

Hulp en informatie

Bekijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Heeft u vragen over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 055.

Het doel van deze regeling is om de openbare weg veilig en toegankelijk te houden voor alle weggebruikers. Laten we samenwerken om onze mooie gemeente leefbaar te houden.

Uw Reactie
Uw Reactie