Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regeling Cultuurlandschap

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Ons landschap vormt een belangrijk hoofdstuk uit dit verhaal. De hoogteverschillen op de Veluwe bijvoorbeeld zijn al ontstaan in de ijstijd. In de eeuwen die volgden heeft de mens het landschap aangepast: zandvlakten werden beplant met bossen, sprengenbeken gegraven, landbouwgronden ontgonnen, nederzettingen gebouwd, wegen aangelegd en landgoederen en buitenplaatsen gesticht.

Mijn Apeldoorn

De Regeling Cultuurlandschap is gericht op het  versterking van de beleving en het herstel van het waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. Particulieren en verenigingen die zich inspannen om waardevolle cultuurhistorische landschapselementen te onderhouden, te versterken of activiteiten organiseren om de beleving hiervan te vergroten, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. Het kan hierbij gaan om het herstel van historische landschapselementen zoals een enkwal, grafheuvel, sprengkop, laan of zichtlijn, het - zichtbaarder maken van landschapselementen door het verwijdering van begroeiing, maar ook om het organiseren van een evenement gericht op het cultuurlandschap. Dit kan zowel buiten als binnen de bebouwde kom zijn.

Aanvragen

Aanvragen

Voorwaarden

Vaststelling aanvragen

Meer informatie

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning