Fotograaf: Imre Csany

Ethische vraagstukken van Slim Meten in een stad

De data van sensoren kunnen een heel goed middel zijn om een beeld te krijgen van de stad. Maar welke gegevens meten ze precies? Privacy en ethiek zijn belangrijke onderwerpen binnen Slim Meten in Apeldoorn. We staan regelmatig stil bij ethische vraagstukken in dit verband. Daarbij stellen we ons steeds de vraag: “Willen we wat kan?”.

Kennis

Om deze vraag te beantwoorden, maken we gebruik van de kennis van verschillende organisaties. Zo gebruiken we het boek ‘Smart en Leefbaar – belangen borgen in de digitaliserende gemeente’ als handreiking. In dit boek wordt omschreven hoe verschillende projecten binnen Slim Meten passen binnen de normen en waarden van onze samenleving. Ze gebruiken hier zogenoemde publieke waarden voor. Dat zijn privacy, autonomie, veiligheid, rechtvaardigheid, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht. Per onderdeel van Slim Meten geven ze aan welke invloed dit heeft op deze waarden en hoe hier mee om te gaan. Meer weten over het boek en dit onderwerp? Kijk dan op www.future-city.nl.

Dit zijn lastige vragen, maar die gaan we niet uit de weg. Bij elke ontwikkeling staan we stil bij de impact hiervan op onze normen en waarden en bespreken deze met onze partners. Samen maken we dan een afweging, waarbij het belang van inwoners van de stad altijd voorop staat.

Principes

De gemeente Apeldoorn heeft het manifest van de beweging Tada onderschreven. In de praktijk sluiten we ook aan bij de principes voor de digitale samenleving, opgesteld door de VNG.

Uw Reactie
Uw Reactie