Fotograaf: Imre Csany

Wat is Slim Meten in een stad?

In Apeldoorn verzamelen we gegevens door middel van sensoren. Deze sensoren kunnen diverse zaken meten, denk aan temperatuur, luchtvochtigheid, stikstof, CO2, fijnstof en geluid. Deze data kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen die van de stad een fijnere plek maken.

Verschillende factoren hebben invloed op de stad. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, verkeer, toename of afname van toeristen en inwoners. Data van sensoren laten zien welke invloed deze zaken hebben op de stad. Technologie kan ondersteuning bieden voor vraagstukken, waarbij data, grotendeels afkomstig van sensoren, een belangrijke rol kunnen spelen. 

Technologie als middel om bij te dragen aan vraagstukken

Technologie kan ook ingezet worden als oplossing voor een aantal vraagstukken. Hierbij valt te denken aan:

  • Verkeersgegevens combineren met gegevens over luchtkwaliteit om mogelijke andere keuzes te maken in verkeersdoorstroming wat de luchtkwaliteit verbetert.
  • Vrije parkeerplaatsen aangeven voor auto en fiets.
  • Sensoren die aangeven of bomen en planten genoeg water krijgen.
  • Verkeerslichten slim koppelen aan de buienradar van het KNMI, waardoor fietsers voorrang krijgen bij (komend) slecht weer.
  • Geluidssensoren in Apeldoorn die verschillende soorten geluidshinder meten. Denk aan het geluid van vliegtuigen maar ook mogelijke geluidshinder van snelwegen en wegen in kaart brengen.
  • Sensoren die melden of er een tunnel onder water staat
Uw Reactie
Uw Reactie