Geluid meten
Fotograaf: Rob Voss
Geluid meten

In gemeente Apeldoorn worden geluidsmetingen gedaan.

Hebben ontwikkelingen als de uitbreiding van vliegveld Lelystad invloed op de geluidshinder in de stad?

De sensoren in Apeldoorn meten decibellen via het LoRa-netwerk*. Doel is om inzichtelijk te maken in hoeverre ontwikkelingen als de uitbreiding van vliegveld Lelystad, verbreding van de A1 of lagere snelheid op de A50 invloed hebben op geluidshinder in de stad.

De data van de sensoren zijn voor iedereen te bekijken via het dataportaal van gemeente Apeldoorn en via geluid.jeng.io.

Veel data beschikbaar

Particulieren kunnen op hun eigen terrein ook zelf sensoren plaatsen om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit (fijnstof), temperatuur (hittestress), luchtvochtigheid en soortgelijke zaken te meten. Iedereen kan zich aansluiten bij de Meetup LoRa Community in Apeldoorn om onder andere gezamenlijk zelf sensoren te bouwen of kennis te verbreden. Er is ook data te vinden op Apeldoorn in Data.

De gemeente kiest ervoor om ook op het gebied van geluidsmetingen een bijdrage te leveren. De insteek is dat de gemeente de techniek en de data beschikbaar stelt aan de samenleving, zodat partijen uit de samenleving of (groepen) inwoners de gelegenheid krijgen er verder mee aan de slag te gaan en analyses uit te voeren.

Wethouder Wim Willems; “deze kastjes zijn klein, maar ze staan voor mij symbool voor wat groters. Ze staan voor technologische vooruitgang. Dat is geen doel op zich, maar wel een middel om op een slimme manier te werken aan een leefbare en duurzame stad. En één van de vele innovaties waar we in Apeldoorn aan werken onder de noemer Slim Meten.”

Ook kiest de gemeente in deze heel bewust voor een faciliterende rol: “deze sensoren staan voor mij óók symbool voor meer invloed voor onze inwoners op hun eigen leefomgeving. Want de data die deze sensoren gaan verzamelen zijn openbaar en door iedereen naar eigen inzicht te gebruiken. Dat vergroot de kennis over en betrokkenheid bij je eigen buurt, maar kan ook handvatten bieden om dingen aan te kaarten en het gesprek aan te gaan”.

Samenwerking

Samen sta je sterker. Als gemeente werken we samen met verschillende partners. En we zijn actief in meerdere samenwerkingsverbanden. Zo dragen we een steentje bij aan nationale en internationale projecten.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een vraag?

Neem contact op.

Meer samenwerking

Uw Reactie
Uw Reactie