Gedoogverklaring coffeeshop

In een coffeeshop is de handel en het gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, hebt u daarvoor een gedoogverklaring nodig. U komt voor een gedoogverklaring in aanmerking als er in de gemeente Apeldoorn minder dan 5 coffeeshops aanwezig zijn.

 
Kosten

€ 3.028,11 voor een aanvraag gedoogverklaring coffeeshop
€ 605,67 voor wijziging vergunning gedoogverklaring coffeeshop

Lees meer

Bekijk voordat u uw aanvraag indient de voorwaarden op de website. Stuur een e-mail naar apvvergunningen@apeldoorn.nl met een verzoek tot ontvangen van het aanvraagformulier ‘aanvraag gedoogverklaring coffeeshop’.

In het aanvraagformulier staat precies vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. Tevens dient u een aanvraag voor een vergunning alcoholvrijbedrijf in te dienen. Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u contact met ons op te nemen. Wij informeren u dan vooraf over de mogelijkheden van eventuele vestiging.

Een gedoogverklaring coffeeshop wordt gezien als een schaarse vergunning. Een schaarse vergunning is een vergunning, waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn.

In het coffeeshopbeleid is bepaald dat er (maximaal) 5 gedoogverklaringen mogen worden afgegeven voor het vestigen van een coffeeshop. Hiervan mogen er maximaal 4 in de binnenstad gevestigd zijn en 1 buiten de binnenstad, binnen de bebouwde kom.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u de bibobvragenlijst vergunningen in. Een link naar dit digitale formulier ontvangt u gelijktijdig met het aanvraagformulier voor deze vergunning en is tevens te vinden op de Bibobpagina.

De kosten zijn als volgt:

  • € 3.028,11 voor een aanvraag gedoogverklaring coffeeshop
  • € 605,67 voor wijziging vergunning gedoogverklaring coffeeshop

  • U mag het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloeden
  • U mag de coffeeshop niet op minder dan 350 meter loopafstand van een (onderwijs)instelling voor jongeren onder de 18 jaar vestigen
  • Het perceel waarop u de coffeeshop wilt vestigen heeft de bestemming horeca
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van koophandel
Uw Reactie
Uw Reactie