Kinderopvang starten of wijzigen

Voor het starten van een kinderopvang moet u toestemming vragen aan de gemeente. Dat geldt ook voor gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan zet de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten. Ook als uw gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Lees meer

U kunt online een aanvraag of wijzigingen indienen. Op het aanvraag- en wijzigingsformulier staat onderaan welke documenten u moet toevoegen bij uw aanvraag of wijziging. Het ingevulde en ondertekende aanvraag- of wijzigingsformulier van de rijksoverheid en de benodigde bijlagen kunt u daarna uploaden en via het digitale formulier opsturen naar de gemeente.

Voordat u de aanvraag indient gaat u na of:

  • De vestiging voldoet aan het geldende bestemmingsplan 
  • Een omgevingsvergunning nodig is bij nieuwbouw, verbouw of brandveilig gebruik van een pand.

Het is niet toegestaan om kinderen op te vangen voordat u toestemming van de gemeente heeft ontvangen.

Uw Reactie
Uw Reactie