Kinderopvang starten of wijzigen

Voor het starten van een kinderopvang moet u toestemming vragen aan de gemeente. Dat geldt ook voor gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Voldoet u aan de wettelijke eisen en regels om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan registreert de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het LRK en mag u starten. Ook als uw gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Lees meer

U kunt online een aanvraag of wijzigingen indienen. Op het aanvraag- en wijzigingsformulier staat onderaan welke documenten u moet toevoegen bij uw aanvraag of wijziging. Het ingevulde en ondertekende aanvraag- of wijzigingsformulier van de rijksoverheid en de benodigde bijlagen kunt u daarna uploaden en via het digitale formulier opsturen naar de gemeente.

Voordat u de aanvraag exploitatie indient gaat u na:

  • of de vestiging voldoet aan de geldende regels van het omgevingsplan;
  • of  vergunningen nodig zijn bij nieuwbouw, verbouw of brandveilig gebruik van een pand.

U kunt hier naar de website van het omgevingsloket

Het is niet toegestaan om kinderen op te vangen voordat u toestemming van de gemeente heeft ontvangen.

Uw Reactie
Uw Reactie