Vuurwerk verkoopvergunning

Wilt u als ondernemer vuurwerk verkopen aan particulieren, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u bij ons aan.

 
Duur Acht weken.
Kosten € 503,55
Lees meer

Bekijk voordat u uw aanvraag indient de voorwaarden op de website. Stuur een e-mail naar apvvergunningen@apeldoorn.nl met een verzoek tot ontvangen van het aanvraagformulier “aanvraagformulier vergunning vuurwerkverkoop”.

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Dit formulier ontvangt u van de gemeente en is tevens te vinden op de Bibobpagina.

Een vergunning voor de verkoop van vuurwerk kost € 503,55.

Gemeente Apeldoorn toetst op onderstaande punten:

  • De vuurwerkvergunning moet uiterlijk 12 weken voor de verkoop aangevraagd worden.
  • De opslag en verkoop van vuurwerk veroorzaakt geen overlast en problemen voor de openbare orde
  • De opslag en verkoopruimte voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit.
  • Het omgevingsplan staat de opslag en verkoop van vuurwerk toe
  • U verkoopt uitsluitend rond de jaarwisseling vuurwerk.
Uw Reactie
Uw Reactie