Geldigheid vluchtelingenpaspoort

  • Bij Vluchtelingendocument III is de geldigheid minimaal/maximaal 3 jaar, afhankelijk van het verblijfsdocument.
  • Bij Vluchtelingendocument IV/V is de geldigheid 5 jaar
Uw Reactie
Uw Reactie