Steenmarters

De steenmarter is een zoogdier ter grootte van een slanke kat dat goed kan graven, springen en klimmen. Het is een voornamelijk carnivore omnivoor. Het voedsel bestaat uit muizen, ratten, konijnen, vogels, eieren, kikkers, insecten en wormen, maar ook vruchten worden gegeten.

Lees meer

Overlast van steenmarters

In het laatste decennium is de steenmarter opgerukt en bewoont inmiddels de gehele stad en het buitengebied. De dieren kiezen hun verblijf vaak uit in gebouwen, waarbij ook zolder, spouwen, holle vloeren en kelders van woningen uitgekozen worden.

Ook holle bomen, takkenbossen en konijnenholen worden gebruikt. De steenmarter kan voor overlast zorgen en daarom vragen sommigen zich af wat de gemeente doet om de overlast te bestrijden. De overlast kan variëren van geluid en stank in huis of schuur tot opeten van kippen of doorbijten van kabels in auto’s.

Beschermde diersoort

De steenmarter is beschermd door de Wet Natuurbescherming. De provincie kan de soort op een vrijstellingslijst plaatsen, maar Gelderland heeft dat vooralsnog niet gedaan. De vaste verblijfplaatsen van de dieren mogen niet verstoord worden. Uiteraard mogen de dieren ook niet gevangen of gedood worden. De gemeente Apeldoorn heeft als standpunt dat preventie het beste werkt door het ontoegankelijk maken/afsluiten van plekken waar steenmarters niet gewenst zijn.

Gemeente Apeldoorn bestrijdt de steenmarter niet

De gemeente kan in deze problematiek weinig betekenen. In voorkomende ernstige gevallen (denk bijvoorbeeld aan steenmarters in scholen of ziekenhuizen) kan bij de provincie een ontheffing verkregen worden.

  • Steenmarters kunnen geweerd worden uit gebouwen door alle toegangen groter dan 4 cm te dichten of te verkleinen.
  • Kippen kunt u veilig achter gaas houden. 
  • Voor konijnen zijn marterproof verblijven mogelijk.
  • Er bestaat speciaal marterschroot om de ruimte onder dakpannen ontoegankelijk te maken. Houd er rekening mee dat er jonge dieren in het gebouw aanwezig zijn, dus afsluiting buiten de periode waarin jongen verwacht kunnen worden (dus buiten de maanden maart-juni).
  • Ultrasone geluiden producerende apparaten (werken over het algemeen niet afdoende).
  • Voor kabels zijn speciale kunststoffen spiralen te koop.
Uw Reactie
Uw Reactie