Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden. Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe dan meldt u dit vooraf.

Lees meer

U meldt de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie via Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit, minimaal 5 werkdagen van tevoren. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Ook krijgt u bericht of de melding voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

Een melding Besluit bodemkwaliteit is kosteloos. U maakt wel kosten voor de benodigde onderzoeken.

De Regionale Nota Bodembeheer is opgesteld voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. Voor de toepassing van grond heeft de gemeente Apeldoorn naast de landelijke normen ook lokale toepassingsnormen (maatwerk) opgesteld. 

Toepassingsnormen, randvoorwaarden en werkwijze voor de toepassing van grond:

In ons digitale magazine BODEM (pdf, 3 MB) maakt u kennis met de hoofdpunten van de Regionale Nota Bodembeheer. 

Meer informatie kunt u vinden bij het meldpunt bodemkwaliteit.

Voor advies over de toepassing in uw project of locatie kunt u terecht bij een milieukundig adviesbureau. Dergelijke adviesbureaus zijn op de hoogte van de regelgeving en kunnen een advies op maat verzorgen. Ook kunnen zij de benodigde onderzoeken uitvoeren.

In het magazine BODEM krijgt u een inkijkje in ons regionale bodembeleid. We vertellen kort en bondig wat de hoofdpunten zijn van de Regionale Nota Bodembeheer. U leest er onder andere over:

  • De voordelen van lokaal (her)gebruik
  • De drie stappen bij (her)gebruik van grond
  • De regels voor saneren
  • Bodemonderzoek en de omgevingsvergunning

U kunt het magazine digitaal lezen (pdf, 3 MB).

Uw Reactie
Uw Reactie