Omgevingsvergunning aanleggen werken

Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, ophogen of egaliseren. Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

 
Duur Maximaal 8 weken met eventueel een verlenging van 6 weken
Kosten € 277,-
Lees meer

Mogelijk valt ook het aanleggen van paden, wegen, natuur of het verharden van een parkeerplaats onder deze omgevingsvergunning.

De activiteiten zijn vergunningplichtig als dit in een bestemmingsplan (of beheerverordening) is aangegeven. Dit kunt u nagaan op de projectenpagina ter inzage of op de website Ruimtelijke Plannen. In het algemeen is in meer kwetsbare gebieden eerder een vergunning nodig voor deze activiteiten.

Het aanvragen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur Omgevingsloket (externe website, DigiD of eHerkenning benodigd). U kunt ook terecht aan de balie in stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak (ook voor een telefonische afspraak). Tot slot kunt ook een papieren aanvraag samenstellen en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voeg alle benodigde bijlagen (zoals een situatieschets of foto) toe en dien alle stukken in 4-voud in.

De wettelijke beslistermijn is maximaal 8 weken met eventueel een verlenging van 6 weken. Als wij ons niet houden aan de voorgeschreven beslistermijn, is de aanvraag ‘van rechtswege’ verleend (alleen bij de reguliere procedure). In dit geval treedt de vergunning pas in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn (na 6 weken).

U kunt nog niet meteen beginnen als u de vergunning heeft ontvangen. Deze treedt in werking wanneer de bezwarentermijn van 6 weken is verstreken en geen bezwaar is ingediend. Als er een bezwaar is ingediend heeft dit geen schorsende werking, dit kan alleen ontstaan door indiening van een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing. Als dit aan de orde is treedt het besluit pas in werking nadat daarop is beslist.

De gemeente treedt op als u zonder of in afwijking van een vergunning handelt.

De kosten voor een vergunning voor deze activiteit bedragen € 277,-.

Uw Reactie
Uw Reactie