Leerlingenvervoer

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt. U heeft dan misschien recht op een bijdrage voor leerlingenvervoer.

Lees meer

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn de volgende:

 • Uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Deze school is meer dan 6 km van uw woning. We gaan uit van de kortste afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner.
 • Uw kind heeft een handicap waardoor uw kind alleen met een taxibus naar school kan gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld niet met het OV reizen. Zelfs niet als er een begeleider mee zou gaan.
 • De school die bij uw levensovertuiging past, is te ver weg (meer dan 6 km). We gaan uit van de afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner. In de regel ontvangt u dan een financiële vergoeding, bijvoorbeeld een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken. 
 • Er zijn geen andere wetten of regels waarbij u een vergoeding kunt krijgen.

Geen leerlingenvervoer in andere situaties

 • Als uw kind een tijdelijke handicap heeft. Bijvoorbeeld een gebroken been.
 • Als uw kind naar een (school)arts of tandarts moet.
 • Als uw kind naar een logeerhuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en medisch centrum gaat.
 • Als u om een andere reden dan uw levensovertuiging voor een bepaalde school kiest. Bijvoorbeeld omdat u het onderwijs op die school beter vindt.

Er zijn 2 manieren om leerlingenvervoer aan te vragen:

 • Leerlingenvervoer online aanvragen (met uw DigiD).
 • Belt u voor een afspraak naar telefoonnummer 14 055.

Het uitgangspunt is een financiële vergoeding. Dit kan zijn een:

 • fietsvergoeding
 • vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer
 • vergoeding voor eigen vervoer

De gemeente Apeldoorn bepaalt in alle gevallen het soort vervoer. Wij kennen vervoer met een taxibus of rolstoelbus alleen toe als uw kind niet op een andere manier naar school kan reizen. Kan uw kind (nog) niet zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer? Dan kunnen we ook begeleidingskosten vergoeden. Een baan of meerdere kinderen in het gezin is voor ons geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.

U betaalt soms een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. De eigen bijdrage is € 555,- per leerling.

 • Voor het schooljaar 2022-2023 geldt: Verdiende u in 2020 (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 27.900,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.
 • Voor het schooljaar 2021-2022 geldt: Verdiende u in 2019 (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 27.450,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

Situaties waarin u geen eigen bijdrage betaalt:

 • Als uw kind naar een school gaat voor speciaal onderwijs (clusterscholen).
 • Als u een fietsvergoeding krijgt voor het leerlingenvervoer.
 • Als uw kind een beperking heeft.

Als er iets veran dert in de situatie van uw kind, moet u dit doorgeven.

Bijvoorbeeld bij:

 • Verhuizing: dit kan gevolgen hebben voor uw recht op leerlingenvervoer. Want waarschijnlijk verandert de afstand tussen uw woning en de school door uw verhuizing.
 • School: als uw kind stopt met school of naar een andere school gaat. Of als uw kind langer dan 2 weken niet naar school gaat buiten de vakanties om. 
 • Vergoeding: als u een vergoeding krijgt voor het vervoer vanuit een andere regel of wet.

Is uw kind ziek? Dan geeft u dat door aan de vervoerder.

Hoe geeft u de veranderingen door?

Er zijn 4 manieren om veranderingen aan ons door te geven:

 • Geef direct online de verandering door (met uw DigiD).
 • Stuur een e-mail naar: leerlingenvervoer@apeldoorn.nl  
 • Bel via telefoonnummer 14 055. 
 • Stuur een brief naar Postbus 9033, 7300 ES  Apeldoorn.

Als u klachten heeft over het leerlingenvervoer is de vervoerder Willemsen de Koning het aanspreekpunt.

U kan uw klacht als volgt doorgeven:

 1. Bij voorkeur via uw ouderportaal of ouderapp;
 2. U kunt ook online een klachtenformulier invullen op de website van Willemsen de Koning. Bent u niet in de gelegenheid om uw klacht online in te dienen, dan:
  • kunt u ook bellen met de klantenservice van Willemsen de Koning te bereiken via 085-4894550;
  • of een mail sturen naar klantenservice@wdkgroep.nl.

Geef hierbij duidelijk aan dat u een klacht indient. Uw klacht wordt binnen 5 werkdagen na de datum van indiening schriftelijk afgehandeld door Willemsen de Koning. 

Heeft u na 5 werkdagen nog geen reactie ontvangen van Willemsen de Koning of is uw klacht niet opgelost? Neem dan contact op met gemeente Apeldoorn door te mailen naar leerlingenvervoer@apeldoorn.nl of te bellen naar 14-055, keuze 3. Zorg ervoor dat u uw klacht meldingsnummer bij de hand heeft.

Uw Reactie
Uw Reactie