Bekostiging leerlingenvervoer

Bij kinderen die naar school gaan, gaat de gemeente ervan uit dat u in principe zelf zorgt dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem, bijvoorbeeld als uw kind naar een school moet die wat verder weg is. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

Lees meer

Om in aanmerking te komen voor bekostiging vanuit het leerlingenvervoer hanteren wij een afstandsgrens van meer dan 6,0 kilometer tussen huis en school.

Allereerst kijken we of de leerling in aanmerking komt voor een fietsvergoeding. Dit is het geval als de leerling naar school kan fietsen en u eventueel als ouder/verzorger meefietst. U kunt dan een vergoeding van €0,10 per kilometer van ons ontvangen. Als het niet mogelijk is om per fiets te reizen, maar wel met de auto, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van het eigen vervoer. Dit omvat een kilometervergoeding van €0,42 per kilometer dat uw kind in de auto verblijft.

Indien uw kind zelfstandig (of met begeleiding) met het openbaar vervoer kan reizen, zoals met de bus of trein, kunt u ook hiervoor een vergoeding krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de abonnementskosten.

Als al het voorgaande niet mogelijk is, kan vervoer per taxibus of touringcar wellicht een optie zijn. Tevens is een combinatie van de genoemde voorzieningen mogelijk; dit noemen we een hybride toekenning.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een E-bike te gebruiken om naar school te gaan. Het geldt alleen als de afstand tussen huis en school meer dan 6,0 kilometer is.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling via e-mail op leerlingenvervoer@apeldoorn.nl of telefonisch via 14055, optie 3.

 • Uw kind heeft een beperking.
 • De school die bij uw levensovertuiging past, is te ver weg (meer dan 6 km). Als uw kind naar een reguliere school gaat, krijgt u meestal een vergoeding voor het fietsen.
 • In alle gevallen houden we de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling aan. We gaan ervan uit dat als de school minder dan 6 kilometer van uw huis is, u zelf voor het vervoer zorgt. We meten de afstand tussen school en huis met de ANWB-routeplanner en gebruiken de kortste fietsafstand.

De gemeente bepaalt welke bekostigingsmogelijkheden voor u van toepassing zijn. Een baan of meerdere kinderen in het gezin zijn voor ons geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.

 • Het een tijdelijke handicap heeft, zoals bijvoorbeeld een gebroken been.
 • Het naar een logeerhuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of medisch behandelcentrum gaat.
 • U om een andere reden dan uw levensovertuiging voor een bepaalde school kiest. Bijvoorbeeld omdat u het onderwijs op die school beter vindt en dit dus niet de dichtstbijzijnde, toegankelijke school is.
 • Het naar het regulier voortgezet onderwijs gaat en geen structurele handicap heeft. De Internationale Schakel Klas (ISK) valt hier ook onder.

Log in op de website van de gemeente Apeldoorn met uw DigiD en wachtwoord. Eenmaal ingelogd, vul het formulier in en verstuur het. U ontvangt dan een dossiernummer zodra het formulier is verstuurd. De doorlooptijd van de aanvraag is maximaal 8 weken. Het antwoord op uw aanvraag wordt via het digitale portaal met u gedeeld in hetzelfde dossier.

Als er sprake is van co-ouderschap en uw kind volgt een vast schema vanaf beide adressen naar school, dienen beide ouders apart een aanvraag leerlingenvervoer in. Deze aanvragen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld.

Professionals kunnen inloggen via E-herkenning.

Als u een aanvraag doet voor leerlingenvervoer, is het belangrijk dat u ook meteen de toelaatbaarheidsverklaring toevoegt.

Als u eerder een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft opgestuurd, verzoeken wij u deze toch opnieuw mee te sturen met de aanvraag. Indien u niet in het bezit bent van de toelaatbaarheidsverklaring, kunt u deze bij de school opvragen. Als de verklaring nog niet beschikbaar is en u wilt toch de aanvraag indienen, neem dan telefonisch contact op met de afdeling leerlingenvervoer via 14055 optie 3 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@apeldoorn.nl.

Wanneer heeft u geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Als uw kind naar regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat (geen speciaal onderwijs), is deze verklaring niet vereist.

Clusterarrangement: Leerlingen naar cluster 1 (doof, slechthorend) of cluster 2 (blind, slechtziend) scholen hebben een clusterarrangement nodig, geen toelaatbaarheidsverklaring. Voeg het clusterarrangement toe als bijlage aan het aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de school.

Inkomensverklaring: Vereist voor aanvragen voor regulier basisonderwijs met een gezinsinkomen minder dan €28.800. Voeg de inkomensverklaring toe, digitaal opvraagbaar bij de belastingdienst. Meer informatie over de regels voor de inkomensnorm is te vinden op de website onder het kopje 'wat betaalt u voor leerlingenvervoer'.

Machtiging pleegouder: Als pleegouder kunt u gemachtigd worden om namens de voogd, voogdijinstelling of wettelijk vertegenwoordiger zaken voor uw pleegkind te regelen. Voeg de schriftelijke toestemming toe met uw aanvraag.

Hulp nodig bij inloggen met uw DigiD of bij het invullen van het aanvraagformulier? Voor praktische hulp en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij:

 • Samen055: zie de website samen055.nl
 • Ontmoetingsplekken in de wijken: zie de website ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
 • Digitaal informatiepunt in de bibliotheek: zie de website van CODA.

U dient een eigen bijdrage te betalen voor het leerlingenvervoer wanneer uw kind naar regulier basisonderwijs gaat en geen beperking heeft. Indien uw gezinsinkomen hoger is dan de inkomensnorm, bedraagt de eigen bijdrage € 595,- per leerling.

 • De inkomensnorm voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 28.800,-.
 • De inkomensnorm voor het schooljaar 2024-2025 is vastgesteld op € 29.700,-.

Als er wijzigingen optreden in de situatie van uw kind, dient u deze door te geven.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Verhuizing binnen of buiten de gemeente Apeldoorn: Dit kan van invloed zijn op uw recht op leerlingenvervoer, omdat de afstand tussen uw woning en de school waarschijnlijk verandert door de verhuizing.
 • School: Als uw kind stopt met school of naar een andere school gaat, of als uw kind langer dan 2 weken niet naar school gaat buiten de vakantieperiodes om.
 • Vergoeding: Als u een vergoeding ontvangt voor het vervoer vanuit een andere regeling of wet.

Wanneer uw kind ziek is, dient u dit door te geven aan de vervoerder.

Hoe kunt u deze veranderingen doorgeven? Er zijn vier manieren om wijzigingen aan ons door te geven:

 • Geef de verandering direct online door (met uw DigiD).
 • Stuur een e-mail naar: leerlingenvervoer@apeldoorn.nl
 • Bel naar telefoonnummer 14 055.
 • Stuur een brief naar Leerlingenvervoer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Heeft u problemen met het leerlingenvervoer, dan kunt u bij de vervoerder, Willemsen de Koning, terecht.

U kunt uw klacht op de volgende manier indienen:

Vul online een klachtenformulier in op de website van Willemsen de Koning. Dit is de enige manier waarop uw klacht geregistreerd wordt en ook inzichtelijk is voor de gemeente.

Willemsen de Koning zal uw klacht binnen 5 werkdagen na de indiendatum schriftelijk afhandelen.

Als u na 5 werkdagen geen reactie hebt ontvangen of als uw klacht niet is opgelost, neem dan contact op met de gemeente Apeldoorn. U kunt een e-mail sturen naar leerlingenvervoer@apeldoorn.nl of bellen naar 14055 en dan kiezen voor optie 3. Zorg ervoor dat u uw klachtnummer bij de hand hebt.

De vervoerder heeft 15 minuten voor en na de afgesproken ophaaltijd om uw kind op te halen. Daarnaast heeft de vervoerder nog 5 extra minuten (dus in totaal 20 minuten) na de ophaaltijd om contact op te nemen met de ouders en te laten weten als ze later zullen arriveren.

Bijvoorbeeld: Als de ophaaltijd gepland staat om 08.00 uur en de vervoerder door vertraging pas om 08.25 uur aankomt, dan moet de vervoerder volgens afspraak met de gemeente vanaf 08.20 uur contact opnemen met de ouders om te laten weten dat ze later zijn.

Heeft u een dringende melding die direct actie vereist van de vervoerder, zoals wanneer uw kind die ochtend niet is opgehaald? Dan kunt u dit op de volgende manieren melden bij de vervoerder:

 • Maak een melding in de app van WdK;
 • Bel naar: 026-3840210 (Groepsvervoer) of 085-4894550 (Klantenservice);
 • Stuur een e-mail naar het volgende adres: groepsvervoer@wdkgroep.nl.
Uw Reactie
Uw Reactie