Leerlingenvervoer

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt. U heeft dan misschien recht op een bijdrage voor leerlingenvervoer.

Lees meer

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn de volgende:

 • Uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Deze school is meer dan 6 km van uw woning. We gaan uit van de kortste afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner.
 • Uw kind heeft een handicap waardoor uw kind alleen met een taxibus naar school kan gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld niet met het OV reizen. Zelfs niet als er een begeleider mee zou gaan.
 • De school die bij uw levensovertuiging past, is te ver weg (meer dan 6 km). We gaan uit van de afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner. In de regel ontvangt u dan een financiële vergoeding, bijvoorbeeld een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken. 
 • Er zijn geen andere wetten of regels waarbij u een vergoeding kunt krijgen.

Geen leerlingenvervoer in andere situaties

 • Als uw kind een tijdelijke handicap heeft. Bijvoorbeeld een gebroken been.
 • Als uw kind naar een (school)arts of tandarts moet.
 • Als uw kind naar een logeerhuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en medisch centrum gaat.
 • Als u om een andere reden dan uw levensovertuiging voor een bepaalde school kiest. Bijvoorbeeld omdat u het onderwijs op die school beter vindt.

Gaat uw kind naar speciaal onderwijs dan heeft u het volgende nodig:

 • Toelaatbaarheidsverklaring of;
 • Clusterarrangement.

Hieronder volgt een uitleg:

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs

Wat is dit? En waarvoor heeft de gemeente dit nodig?

De school vraagt om een toelaatbaarheidsverklaring. Zij doen dit voor leerlingen die extra hulp nodig hebben en niet genoeg hebben aan gewoon onderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring mag uw kind naar het speciaal onderwijs. U kunt deze toelaatbaarheidsverklaring zien als een soort bewijs dat uw kind is toegelaten tot het speciaal onderwijs. Dit bewijs hebben wij nodig om zaken volgens de wet te kunnen onderzoeken. Zo kunnen we kijken welke school het dichtstbijzijnde is en het beste past bij uw kind.

Wanneer heeft u een toelaatbaarheidsverklaring NIET nodig?

Als uw kind naar regulier onderwijs gaat dan hoeft u deze toelaatbaarheidsverklaring niet op te sturen. We bedoelen hiermee regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs en geen speciaal onderwijs.

Aanvraag; een snelle beslissing of vertraging bij uw aanvraag?

Als u een aanvraag doet voor leerlingenvervoer, is het belangrijk dat u ook gelijk de toelaatbaarheidsverklaring meestuurt. Als u dit niet doet, kan dit zorgen voor vetraging. Het kan meer tijd kosten voordat u te horen krijgt of de gemeente de kosten voor het vervoer naar school vergoedt.

 1. Heeft u al eerder een geldige toelaatbaarheidsverklaring opgestuurd? Dan vragen wij u toch om deze opnieuw mee te sturen met de aanvraag. Dit is omdat we de verklaring opnieuw willen toevoegen, vanwege een nieuw computerprogramma waar de afdeling leerlingenvervoer mee werkt;
 2. De betrokken school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan en dit duurt gemiddeld 6 weken. U ontvangt dan een bericht van de school over het besluit dat is genomen. Meer informatie leest up op de website van de Rijksoverheid.

Clusterarrangementen: onderwijs voor cluster 1 en 2

Gaat u kind naar een school voor:

 • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen en kinderen met ernstige meervoudige gehandicapten kinderen met één van deze handicaps en/of;
 • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-ontwikkelingsstoornis (TOS) dan wel meervoudige gehandicapten kinderen met één van deze handicaps?

Dan is het nodig dat u een clusterarrangement meestuurt met de aanvraag. Ook dit arrangement kan aangevraagd worden bij de desbetreffende school.

Overige documenten

Wij willen u erop wijzen dat er tijdens de aanvraag gevraagd kan worden om de volgende documenten:

 • Inkomensverklaring
  Als uw inkomensnorm lager is dan het gestelde bedrag op de website dan vragen wij u om uw inkomensverklaring toe te voegen. U kunt uw (gecorrigeerde) totale inkomen opvragen bij de Belastingdienst. Op de website van de belastingdienst vindt u informatie hoe u dat kunt doen. Op onze website onder het kopje ‘wat betaalt u voor leerlingenvervoer’ kunt u meer informatie vinden over de regels voor de inkomensnorm. ’
 • Pleegouder
  Als pleegouder heeft u de mogelijkheid om namens de voogd, voogdijinstelling of wettelijk vertegenwoordiger gemachtigd te worden om zaken voor uw pleegkind te regelen. Als u gemachtigd bent, wilt u dan alstublieft de schriftelijke toestemming meesturen met uw aanvraag?

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Er zijn 2 manieren om leerlingenvervoer aan te vragen:

 • Online aanvragen (met uw DigiD).
 • Aan de balie in het Stadhuis. Hiervoor maakt u een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 14 055.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen met uw DigiD en/of invullen van het aanvraagformulier?

Voor praktische hulp en antwoord op uw vragen kunt u terecht bij:

 1. de gratis inloopspreekuren in uw wijk van Samen055;
 2. één van onze ontmoetingsplekken in de wijken;
 3. en voor het regelen van uw DigiD inlog of andere administratieve zaken regelen zoals inkomensverklaring kunt u terecht bij Centenkwesties.

Het uitgangspunt is een financiële vergoeding. Dit kan zijn een:

 • fietsvergoeding
 • vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer
 • vergoeding voor eigen vervoer

De gemeente Apeldoorn bepaalt in alle gevallen het soort vervoer. Wij kennen vervoer met een taxibus of rolstoelbus alleen toe als uw kind niet op een andere manier naar school kan reizen. Kan uw kind (nog) niet zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer? Dan kunnen we ook begeleidingskosten vergoeden. Een baan of meerdere kinderen in het gezin is voor ons geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.

U betaalt soms een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. De eigen bijdrage is € 595,- per leerling.

 • Voor het schooljaar 2023-2024 geldt: Verdiende u in 2021 (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 28.800,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.
 • Voor het schooljaar 2022-2023 geldt: Verdiende u in 2020 (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 27.900,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

Situaties waarin u geen eigen bijdrage betaalt:

 • Als uw kind naar een school gaat voor speciaal onderwijs (clusterscholen).
 • Als u een fietsvergoeding krijgt voor het leerlingenvervoer.
 • Als uw kind een beperking heeft.

Als er iets verandert in de situatie van uw kind, moet u dit doorgeven.

Bijvoorbeeld bij:

 • Verhuizing: dit kan gevolgen hebben voor uw recht op leerlingenvervoer. Want waarschijnlijk verandert de afstand tussen uw woning en de school door uw verhuizing.
 • School: als uw kind stopt met school of naar een andere school gaat. Of als uw kind langer dan 2 weken niet naar school gaat buiten de vakanties om. 
 • Vergoeding: als u een vergoeding krijgt voor het vervoer vanuit een andere regel of wet.

Is uw kind ziek? Dan geeft u dat door aan de vervoerder.

Hoe geeft u de veranderingen door?

Er zijn 4 manieren om veranderingen aan ons door te geven:

 • Geef direct online de verandering door (met uw DigiD).
 • Stuur een e-mail naar: leerlingenvervoer@apeldoorn.nl  
 • Bel via telefoonnummer 14 055. 
 • Stuur een brief naar Postbus 9033, 7300 ES  Apeldoorn.

Als u klachten heeft over het leerlingenvervoer is de vervoerder Willemsen de Koning het aanspreekpunt.

U kan uw klacht als volgt doorgeven:

 1. Bij voorkeur via uw ouderportaal of ouderapp;
 2. U kunt ook online een klachtenformulier invullen op de website van Willemsen de Koning. Bent u niet in de gelegenheid om uw klacht online in te dienen, dan:
  • kunt u ook bellen met de klantenservice van Willemsen de Koning te bereiken via 085-4894550;
  • of een mail sturen naar klantenservice@wdkgroep.nl.

Geef hierbij duidelijk aan dat u een klacht indient. Uw klacht wordt binnen 5 werkdagen na de datum van indiening schriftelijk afgehandeld door Willemsen de Koning. 

Heeft u na 5 werkdagen nog geen reactie ontvangen van Willemsen de Koning of is uw klacht niet opgelost? Neem dan contact op met gemeente Apeldoorn door te mailen naar leerlingenvervoer@apeldoorn.nl of te bellen naar 14-055, keuze 3. Zorg ervoor dat u uw klacht meldingsnummer bij de hand heeft.

Heeft u een melding die gelijk actie vraagt van de vervoerder?
Als u een melding wilt doen die directe actie vraagt, bijvoorbeeld als uw kind die ochtend niet is opgehaald. Dan kunt u dit op de volgende manier melden bij de vervoerder: 

 1. Bellen naar:
  026-3840210 (Groepsvervoer)  085-4894550 (Klantenservice)
 2. Of via de mail naar één van onderstaande mailadressen:
  groepsvervoer@wdkgroep.nl
  klantenservice@wdkgroep.nl
  routevervoerapeldoorn@wdkgroep.nl
 3. Via de website van de vervoerder:
  Via ‘’Contact’’ en dan het contactformulier.
 4. Via het portaal voor ouders:
  Dit kunt u melden via het portaal van de vervoerder bij het onderdeel ‘contactformulier’. In dit filmpje vindt u uitleg over het portaal.

De vervoerder heeft 15 minuten voor en na de afgesproken ophaaltijd ruimte om uw kind op te halen. Ook heeft de vervoerder 5 minuten extra (dus 20 minuten in totaal) na de ophaaltijd om contact met ouders op te nemen waarin de vervoerder kan aangeven dat ze later komen.

Voorbeeld: De ophaaltijd staat gepland 08.00 uur. Door vertraging komt WdK pas om 08.25 uur. Dan moet de vervoerder volgens afspraak met de gemeente vanaf 08.20 uur contact opnemen met de ouder waarin ze melden dat ze later komen.

Uw Reactie
Uw Reactie