Ontmoetingsplekken

Gezellig met anderen een kop koffie drinken of deel nemen aan een activiteit. In de ontmoetingsplekken is van alles te doen. En iedereen is welkom, ook als u een beperking heeft. Op 19 ontmoetingsplekken in Apeldoorn kunt u ook terecht voor persoonlijke informatie en ondersteuning door professionals in de zorg.

Lees meer

Op de basisontmoetingsplekken wordt ook dagbesteding aangeboden.

Heeft u hulp nodig om de dag te vullen? Op de basisontmoetingsplekken in de wijken kunt u elke dag meedoen met verschillende activiteiten. Ook wordt hier dagbesteding aangeboden.

U betaalt alleen voor uw eten en drinken en eventueel voor een activiteit. U betaalt geen eigen bijdrage omdat u geen indicatie nodig heeft van de gemeente.

Wilt u naar een dagbesteding maar heeft u problemen met vervoer? Neem dan contact op via Samen055.

De basisontmoetingsplekken zijn er voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Echter, voor de dagbesteding op de basisontmoetingsplekken geldt dat deze primair bedoeld en passend is voor inwoners met lichte ondersteuningsvraag. Concreet betekent dit dat:

  • als u intensievere ondersteuning nodig heeft, die niet gegeven kan worden op een ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld omdat de groepsgrootte (gemiddeld 10 bezoekers) niet passend is bij de ondersteuningsvraag of omdat de ondersteuning op een basisontmoetingsplek niet toereikend is i.v.m. cognitieve of mentale problemen. Dan dient er een maatwerkindicatie te worden aangevraagd;
  • als u een WLZ indicatie heeft dan vindt toeleiding naar een WLZ dagbestedingslocatie plaats.

Concreet betekent dit dat u soms kan starten op een basisontmoetingsplek, maar naar een andere locatie/ aanbieder moet “verhuizen” als de ondersteuningsvraag complexer wordt. Of als u niet meer ondersteund wordt vanuit de WMO maar vanuit de WLZ.

Passen de activiteiten en de dagbesteding van de (Basis)ontmoetingsplekken niet (meer) bij u? Bespreek dan uw hulpvraag met een medewerker van Samen055. Hier onderzoekt u samen met de medewerker de mogelijkheden voor dagbesteding. Als het nodig is, kunt u een indicatie krijgen. 

Op de dagbestedingsplek heeft u een begeleider waarmee aan uw persoonlijke ontwikkeldoelen werkt. U praat regelmatig met elkaar over hoe het gaat.

Apeldoorn Werkt Mee

Wilt u graag een bijdrage leveren en stappen zetten op weg naar werk? Dan kunt u meedoen met Apeldoorn Werkt Mee. Op een passende plek werkt u aan uw doelen en krijgt u begeleiding om te groeien.

Wat gebeurt er als u een indicatie krijgt?

Als u een indicatie heeft, kunt u op twee manieren hulp krijgen.

  • Zorg in natura: U krijgt hulp van één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. U kiest zelf door wie u geholpen wilt worden, de gemeente regelt de afhandeling.  
  • Persoonsgebonden budget (pgb): U krijgt een bedrag waarmee u zelf de hulp zoekt die bij u past.

Past de indicatie voor de dagbesteding niet (meer)?

Bezoekt u nu dagbesteding, maar klopt uw indicatie niet meer, bijvoorbeeld omdat u vaker gaat of juist minder vaak moet langskomen? Bespreek uw situatie met een medewerker van Samen055. Hier onderzoekt u samen met de medewerker de mogelijkheden voor begeleiding. Er zijn plekken voor dagbesteding waar professionals extra ondersteuning bieden.

Betaalt u een eigen bijdrage voor dagbesteding van de Wmo?

Ja, u betaalt (bijna altijd) een eigen bijdrage: het abonnementstarief.
Heeft u een indicatie voor Apeldoorn Werkt Mee, dan betaalt u hier geen eigen bijdrage voor.

Loopt uw indicatie voor dagbesteding binnenkort af?

Heeft u nu een indicatie voor dagbesteding en loopt deze binnenkort af? Overleg met uw begeleider of u nog dagbesteding nodig heeft.

U hoeft niets te doen als u geen dagbesteding meer nodig heeft.

Laat het ons weten als u denkt dat u nog dagbesteding nodig heeft. Vul dan samen met uw begeleider het meldingsformulier van Samen055 in. 

U kunt zelf een afspraak maken.

Over uw melding voor verlenging van dagbesteding gaan we graag met u in gesprek. Met de afsprakenknop bovenaan kunt u zelf een afspraak maken met een wijkconsulent.

Het gesprek met de wijkconsulent zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken.

Loopt uw indicatie voor Apeldoorn Werkt Mee af? 

Uw begeleider maakt dan een afspraak om de verlenging te bespreken.

Uw Reactie
Uw Reactie