Bekijk gepubliceerde Woo-verzoeken

Het kan zijn dat iemand anders al een Woo-verzoek heeft ingediend voor de informatie die u zoekt. Deze informatie is dan al openbaar.

Woo-verzoek inzake Biomassacentrale Evert van 't Landstraat 30A

Vergunningaanvraag, melding, Omgevingsvergunning, vergunning Wet natuurbescherming en overige relevante vergunning-documenten van biomassacentrale Evert van ’t Landstraat 30A, 7334DR Apeldoorn aan ons toe te sturen. Het zaakdossier heeft nummer: OVIJ2023OIM00309.

Lees verder

Woo verzoek reclamemast A1 (Kayersdijk)

Er is verzocht om informatie over het huurcontract of afspraak over gebruik grond voor reclamemast langs A1/Kayersdijk alsmede stukken die daarmee direct samenhangen.

Lees verder

Woo-verzoek vastgoedtransacties nabij Schapendoesweg 2 Apeldoorn

Verzoeker wenst alle documenten van de periode 1 januari 2010 en 10 april 2015 te ontvangen die zien op de percelen nabij Schapendoesweg 2 in Apeldoorn.

Lees verder

Woo besluit over Ontwikkeling bedrijventerrein Kieveen

Informatie over bedrijventerrein Kieveen i.v.m. wijziging plannen en annulering van de procedure. De communicatie, faxen, nota's en beleidstukken met betrekking tot deze escalatie en de gedane toezeggingen aan betrokkenen.

Lees verder

Woo-verzoek inzake prikkelarm sporten

Verzoeker wil documenten die betrekking hebben op besluit tot overname van het aangepast sporten van GGNet voor cliënten die niet meer bij GGNet konden sporten; het verlenen van subsidie(s) ten behoeve van prikkelarm sporten; het sportakkoord dat is gesloten; van de Sportraad die betrekking hebben op het aangepast en/of prikkelarm sporten; en de opzet en het doel van het Sportplein Apeldoorn en de website bewegen.apeldoorn.nl.

Lees verder

Woo-verzoek inzake meldingen wolf vanaf 2015

Een Woo verzoek inzake meldingen die bij de gemeente Apeldoorn zijn binnen gekomen vanaf 2015 over de wolf, inclusief interne correspondentie en correspondentie met externen.

Lees verder

Koopovereenkomst en taxatierapport Camping De Marshoeve

Verzoeker vraagt om de koopovereenkomst en due diligence onderzoek van Camping De Marshoeve te Loenen.

Lees verder

Bouwhofmolen Ugchelen

Verzoeker wil alle besluiten, correspondentie, (gespreks)verslagen en (ambtelijke) voorstellen die betrekking hebben op het realiseren van het bouwplan en de restauratie en de motivering om alsnog tot restauratie van de Bouwhofmolen over te gaan.

Lees verder

Woo-verzoek Camping De Marshoeve informatie betreffende stikstofonderzoeken

Indiener van het Woo-verzoek vroeg om informatie over uitkomsten, documenten en overige informatie van de stikstofonderzoeken betreffende de camping De Marshoeve te Loenen.

Lees verder

Woo-verzoek Camping De Marshoeve informatie betreffende (ontwikkel)plannen

De indiener van het Woo-verzoek vroeg om informatie over (ontwikkel)plannen van de gemeente Apeldoorn die betrekking hebben op (de aankoop van) Camping De Marshoeve.

Lees verder

Verduurzaming van warmtevoorziening in woonwijk De Maten

Documenten over de plannen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in woonwijk De Maten. Verzoeker vraagt om alle raadstukken over deze plannen; de opdracht aan de projectleider Energietransitie De Maten; het verzoek van de Rijksoverheid en/of het World Economic Forum (WEF) aan de gemeente over deze plannen.

Lees verder

Woo-verzoek incident Wolf kroondomein 22 september 2023

Verzoek voor informatie die betrekking heeft op het incident met een wolf van 22 september 2023 in/of rondom het Kroondomein het Loo. Specifiek gaat het om communicatie van de gemeente Apeldoorn, tussen de gemeente Apeldoorn en politie en tussen de gemeente Apeldoorn en het Kroondomein het Loo die betrekking heeft op dit incident.

Lees verder
Uw Reactie
Uw Reactie