Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

 

Op deze pagina vindt u de informatie die Gemeente Apeldoorn voor de Woo openbaar maakt en een overzicht van afgehandelde Woo verzoeken. Is de informatie die u zoekt (nog) niet openbaar? Dan kunt u mogelijk een Woo-verzoek indienen.

 

Lees meer

Fotograaf: Rob Voss

Openbare informatie bekijken of documenten opvragen bij de gemeente

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie openbaar maken, tenzij dat niet mag (bijvoorbeeld als het om privacy gevoelige gegevens gaat). In de Wet open overheid (Woo) staat ook dat iedereen informatie mag opvragen over wat de overheid doet. Als informatie (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u daarom vragen via een Woo-verzoek.

Kijk daarom eerst of informatie al openbaar is gemaakt door de gemeente of dat iemand anders al eerder een Woo-verzoek heeft ingediend over de informatie die u zoekt. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.  Stuur hiervoor een e-mail naar: woo-informatie@apeldoorn.nl. De Woo-contactpersoon neemt dan contact met u op.

Is de informatie die u zoekt niet openbaar dan kunt u mogelijk een Woo-verzoek indienen.

Zoeken in openbare informatie

Gemeente Apeldoorn maakt al veel informatie openbaar. Soms is een Woo-verzoek indienen daarom niet nodig.

Lees verder

Bekijk gepubliceerde Woo-verzoeken

Het kan zijn dat iemand anders al een Woo-verzoek heeft ingediend betreft de informatie die u zoekt. Deze informatie is dan al openbaar.

Lees verder

Een Woo verzoek indienen

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden op onze website? Dan kunt u mogelijk een Woo-verzoek indienen.

Lees verder

Meer informatie

Wilt u meer weten over de informatie die beschikbaar is? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon.

Mail: woo-informatie@apeldoorn.nl

De Woo-contactpersoon neemt dan contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie