Inschrijven voor woonwagenstandplaats of werkplek

In de toekomst verwachten we dat er koopplekken voor woonwagens en werkplekken voor kermisexploitanten beschikbaar komen. Omdat de belangstelling groot is, starten we met een register om vooraf in te schrijven. Met de inschrijving in het register geeft u aan dat u mogelijk interesse heeft in toekomstig beschikbare plekken. Als er een koopplek beschikbaar is, dan ontvangt u hier bericht over. Daarna kunt u uw interesse kenbaar maken. De koopplekken verloten we via de notaris.

Lees meer

  • U kunt zich inschrijven vanaf de leeftijd 18 jaar. 
  • Inwoners uit de gemeente Apeldoorn krijgen voorrang op inwoners uit andere gemeenten. 
  • In de koopovereenkomst wordt een zelfbewoningsplicht opgenomen voor de duur van 5 jaar. 

Als u zich wilt inschrijven als woonwagenbewoner, dan moet u aantonen dat u een woonwagenbewoner bent. U bent een woonwagenbewoner als:

  • U nu op een woonwagenlocatie woont die bij de gemeente bekend is of
  • U vroeger op een woonwagenlocatie hebt gewoond die bij de gemeente bekend is of
  • Uw ouders of grootouders wonen of gewoond hebben op een woonwagenlocatie.

Wij controleren dit aan de hand van adresgegevens in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarom moet u een uittreksel BRP meesturen bij uw inschrijving. U kunt voor uzelf een uittreksel uit de BRP met woonhistorie bij de gemeente aanvragen. Wilt u een uittreksel uit de BRP van uw ouders of grootouders hebben, dan kunnen zij deze zelf bij hun woongemeente aanvragen. Als u van uw ouders of grootouders een machtiging hebt, inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs, kunt u ook zelf een uittreksel uit de BRP aanvragen.

  • U moeten kunnen aantonen dat 70% van uw jaaromzet komt uit het exploiteren van een kermisattractie en dat u ingeschreven staat als kermisexploitant in de KvK. Als dat niet het geval is, vragen wij u om aan te tonen dat u jaarlijks meer dan 140 dagen werkt in een kermisbedrijf.
  • Als u kind (18+) bent van een kermisexploitant en niet staat ingeschreven bij de KvK, dan kunt u zich alléén inschrijven als u in de v.o.f. van een kermisbedrijf zit.
  • Als u gepensioneerd kermisexploitant bent, dan kunt u zich alléén inschrijven voor een woonvak voor een kermisexploitant. 

Als u niet voldoet aan deze eisen kunnen wij uw verzoek tot inschrijving in het register niet accepteren.

Uw Reactie
Uw Reactie