Wethouder Sunita Biharie samen met ambtenaren op pad aan de Pythagorasstraat, deur aan deur, om met mensen in gesprek te gaan.

Actieplan armoede voor en door Apeldoorners

Gemeente Apeldoorn gaat met 24 acties de strijd aan tegen armoede. De acties staan in het nieuwe ‘actieplan armoede Apeldoorn’, waar het college deze week mee instemde. Wethouder Sunita Biharie: “Het liefst zou ik willen dat dit plan overbodig was, maar dat is het niet, het is hard nodig. Ik ben trots op dit actieplan, gemaakt met en voor Apeldoorners. We gaan met een erop af-aanpak en het verbreden van regelingen méér inwoners steunen, en inwoners en ondernemers nog béter helpen.”

Met de acties helpen we kinderen en volwassenen om goed mee te (blijven) doen in onze gemeente. We zorgen dat meer mensen genoeg geld hebben om te kopen wat zij nodig hebben. Zo kan jong en oud zich blijven ontwikkelen, ook als je weinig geld hebt.

Actieplan Armoede

Alle acties lezen? Lees het Actieplan armoede Apeldoorn of bekijk de samenvatting.

Extra inzet

De acties komen bovenop wat wij in Apeldoorn al doen. En ook bovenop wat het Rijk doet met de energietoeslag bijvoorbeeld. De extra inzet is hard nodig omdat we in een ‘verzameling van crises’ zitten zoals experts het noemen. Een groeiende groep mensen, óók werkenden, heeft grote moeite om rond te komen met hun inkomen.

Het actieplan beschrijft onze extra lokale inzet in 2023 en 2024. De kosten van € 3,5 miljoen per jaar zijn al eerder gereserveerd in de begroting.

Het actieplan is ontwikkeld met en voor inwoners. Wethouder Biharie en ambtenaren zijn de wijken in getrokken om te luisteren naar wat er leeft in Apeldoorn en om te leren van mensen met ervaringskennis. Te leren wat beter kan. De gemeente sprak in totaal met ongeveer 600 inwoners, ondernemers, partners en experts. 

Acties over inkomen, meedoen en schulden

De acties gaan over het aanvullen van inkomens, hoe we inwoners beter bereiken en mee laten doen, en het beperken van schulden. Een kleine greep uit de lijst:

  • We gaan actief ‘erop af’. We zetten armoede-aanpakkers in die aan de slag gaan op scholen en in buurten. Zij gaan alle mogelijkheden uitleggen en ook luisteren en ideeën ophalen. We willen zichtbaar en betrouwbaar zijn.
  • Het inkomen dat iemand maximaal mag hebben om gebruik te maken van minima-regelingen gaat van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Deze Apeldoorners krijgen bijvoorbeeld een Stadspas en een kidskaart. Deze uitbreiding geldt voor zo’n 2400 volwassenen en 400 kinderen.
  • We gaan in 2023 een energietoeslag geven van €350 aan inwoners met een inkomen tussen 130% en 140%. Dit geldt voor 1630 huishoudens. Hiervoor is een wetswijziging nodig. We verwachten dat dit in juli gebeurt.
  • We organiseren een lokale proef om samenwonen mogelijk te maken zonder de kostendelersnorm toe te passen. Dat betekent dat samenwonen mogelijk is zonder dat je uitkering gekort wordt. Ook gunstig voor de huizenmarkt.
  • Ondernemers helpen we al met schulden, daar komt hulp met budgetbeheer bij.

Starten binnenkort

De gemeenteraad moet nog met een aantal dingen akkoord gaan voordat we acties kunnen gaan uitvoeren. Die besluiten neemt de raad in april. In de tussentijd is de gemeente al met de voorbereiding van veel acties bezig. Natuurlijk gaan we de mensen informeren die we al in beeld hebben over veranderingen die hen raken. Daarnaast gaan we breed communiceren over regelingen die nu gaan gelden voor een grotere groep inwoners.

UPDATE 7 april:

De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met de wijzigingen in een verordening die nodig waren om de acties uit het actieplan armoede uit te kunnen voeren. Om precies te zijn: het gaat hierbij om wijzigingen in de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018’. De gemeente gaat nu aan de slag met de uitvoering van acties. Sommige acties gaan heel snel in, andere acties kosten iets meer tijd om uit te voeren.

Wethouder Sunita Biharie in gesprek met bewoners
Wethouder Sunita Biharie in gesprek met bewoners Fotograaf: Peter Lous
Wethouder Sunita Biharie bij inwoners thuis
Wethouder Sunita Biharie bij inwoners thuis Fotograaf: Peter Lous

Vragen over geld en wat er voor u mogelijk is?

Heeft u geldzorgen? Vraagt u zich af of u geld kunt krijgen? Bel dan met de mensen van Centenkwesties via 055 – 58 011 40. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Is het telefoonnummer niet beschikbaar? Dan kunt u hen een e-mail sturen en vragen of zij u terugbellen: centenkwesties@apeldoorn.nl

Alle acties lezen? Lees het Actieplan armoede Apeldoorn of bekijk de samenvatting.

Uw Reactie
Uw Reactie