Gemeente Apeldoorn opent een loket met adviseurs voor mkb-ondernemers die geldzorgen hebben door gestegen inflatie of energiekosten Fotograaf: Stockfoto Vecteezy.com

Apeldoorn opent MKB-Loket voor ondernemers

Gemeente Apeldoorn opent een loket met adviseurs voor mkb-ondernemers die geldzorgen hebben door gestegen inflatie of energiekosten. De begeleiding vanuit het loket wordt uitgevoerd door een selectie van gekwalificeerde Apeldoornse advieskantoren van AACC, Accoris en Boon. Het loket wordt gefinancierd door gemeente Apeldoorn en is gratis voor de ondernemers.

Door hoge inflatie, gestegen energiekosten en naweeën van Corona heeft het mkb het financieel moeilijk. Gemeente Apeldoorn wil deze ondernemers graag steun bieden. Het advies is vrijblijvend.

Energiebesparende maatregelen

Eén van de oplossingsrichtingen is dat ondernemers energiebesparende maatregelen nemen om de negatieve effecten van de stijgende energiekosten te verminderen. De adviseurs kunnen ondernemers doorverwijzen naar het Energiepunt voor Ondernemers. Deze wordt dit voorjaar geopend. Het Energiepunt voor Ondernemers is ook rechtstreeks te benaderen door ondernemers.

Regelingen van het Rijk

Het Rijk heeft verschillende steunmaatregelen getroffen of aangekondigd, waaronder de Tegemoetkoming in Energiekosten (TEK). Deze gaat op 21 maart van start. Maar ook de BMKB-groenregeling en de subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM). Aan het aanvragen van deze regelingen zijn voorwaarden verbonden. Wij kunnen ons voorstellen dat het aanvragen veel van een ondernemer vraagt. Juist daarom willen wij steun bieden in de vorm van advies.

Wie komen er in aanmerking?

Het mkb-loket is er voor éénmanszaken en vennootschappen die gevestigd zijn in Apeldoorn en die maximaal 50 medewerkers in dienst hebben.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Stuur een mail met uw contactgegevens, waaronder het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent naar mkbloket@apeldoorn.nl. Het loket neemt contact met u op. De adviseurs hebben gegevens zoals jaarcijfers, ondernemingsplan of andere relevante informatie nodig om tot een advies te komen. Deze informatie zal voor een eerste gesprek nodig zijn?

Geldzorgen?

Heeft uw onderneming geldzorgen en heeft u een andere vorm van hulp nodig? De gemeente heeft ook andere regelingen waar u misschien voor in aanmerking komt. Kijk op Diensten | Gemeente Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie