De aanslagbiljetten gemeentebelasting zijn naar u onderweg. Afhankelijk van uw gegevens ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid of per post. Fotograaf: Vecteezy

Het aanslagbiljet is naar u onderweg

In februari krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat hoeveel belasting u moet betalen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Afhankelijk van uw gegevens ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid of per post.

Heeft u een account op de website www.mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u vanaf dinsdag 20 februari het aanslagbiljet in uw berichtenbox. Heeft u geen account op MijnOverheid? Dan ontvangt u vanaf donderdag 22 februari het aanslagbiljet via de post.

Wilt u bezwaar maken?

Omdat u het niet eens bent met uw aanslag voor gemeentebelastingen of de vastgestelde WOZ-waarde? Dan adviseren wij u om binnen vijf weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact met Tribuut op te nemen. Tribuut bespreekt graag uw situatie, waardoor het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig is. Op deze pagina van Tribuut vindt u meer informatie.

 

Maakt u zich zorgen over het betalen van de aanslag?

Kom langs tijdens een inloopspreekuur op één van de vier Samen055-locaties. De vrijwilligers en professionals weten alles over geldzaken en ondersteunende regelingen, ze helpen u graag! Maakt u liever een afspraak? Dat kan via het contactformulier op samen055.nl/contact of door te bellen met 055 580 1140. Op de site vindt u ook de tijdstippen en locaties van de verschillende inloopspreekuren. Ook kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering of laag inkomen heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van Tribuut.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?

Wilt u het aanslagbiljet vanaf volgend jaar digitaal ontvangen? Dat kunt u zelf snel en gemakkelijk regelen via MijnOverheid.nl. Op de website van Tribuut kunt u nalezen hoe u dit kunt doen.

Contact

Meer informatie over gemeentebelasting vindt u op www.tribuut.nl. U kunt telefonisch contact opnemen met Tribuut via telefoonnummer 055 - 580 22 22. Tribuut is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Uw Reactie
Uw Reactie