Fotograaf: Vecteezy

Gemeente Apeldoorn sluit 2022 positief af

De gemeente Apeldoorn heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van € 31,5 miljoen. De jaarstukken van 2022 laten zien dat we, ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar, een gezonde financiële positie hebben kunnen behouden. Dit resultaat komt onder meer door een eenmalige hogere algemene uitkering van 29 miljoen euro van het Rijk en een rijksvergoeding van 6 miljoen euro voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kosten daarvan volgen de komende jaren. Overige verschillen op de lasten en baten zorgen voor een nadelig verschil van € 3,5 miljoen.

Het jaar 2022, met de coronapandemie, oorlog in Oekraïne, hoge energiekosten en stijgende inflatie, was vol uitdagingen. "Het is mooi dat we het jaar positief kunnen afsluiten. Toch is het beeld erg vertekend doordat we eenmalig meer geld kregen van het Rijk dan verwacht. Dat geld was niet voorzien toen de begroting van 2022 werd opgesteld. Pas gedurende afgelopen jaar werd duidelijk dat we dit geld kregen. Als je dat buiten beschouwing laat, dan gaan we richting de nul en zijn de inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht. Op een begroting van 690 miljoen euro is dat een hele mooie prestatie", aldus Henk van den Berge, wethouder Financiën.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een deel van het resultaat, namelijk 13,8 miljoen euro, te gebruiken voor specifieke doelen. Zoals het versterken van de sociale basis, de vervanging van het kunstgrasveld van Groen Wit '62 en steun aan de regionale arbeidsmarkt. Het grootste deel van deze bestemmingsvoorstellen gaat naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen (6 miljoen euro) en aanvulling van de Algemene reserve grondexploitatie (7,2 miljoen euro).

Wilt u meer informatie? Bekijk dan hier de jaarstukken van 2022

Uw Reactie
Uw Reactie