Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn presenteert voorkeursroute nieuwe brandweerkazerne

Om de kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren, zijn er plannen voor een centrale brandweerpost aan de Matenpoort. De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de beste aansluiting tussen deze nieuwe brandweerkazerne en de Kayersdijk. Van de onderzochte varianten hebben de gemeente en VNOG een voorkeursroute. Dat is de route waarbij er een brug over het kanaal komt, naast of gecombineerd met de bestaande fietsbrug.

De beoogde nieuwe kazerne zorgt voor betere dekking van de brandweer én houdt rekening met verwachte groei van Apeldoorn. De voorkeursroute werd op 27 februari gepresenteerd aan buurtbewoners en andere belangstellenden.

Brug en route

Om belangrijke tijdswinst te boeken, maakt een brug over het kanaal onderdeel uit van het plan. De gemeente heeft de locatie van de brug en de route door de wijk zorgvuldig onderzocht. Daarbij zijn verschillende opties afgewogen en getoetst op criteria als veiligheid, aanrijtijd, route/functie en de omgeving.

Van de onderzochte varianten hebben de gemeente en VNOG een voorkeursroute. Dat is de route waarbij er een brug over het kanaal komt, naast of gecombineerd met de bestaande fietsbrug. Vervolgens leidt de route, langs Kanaal Zuid via de Savornin Lohmanstraat, naar de Kayersdijk.  De brandweer gebruikt deze route uitsluitend bij prio 1 meldingen: de meest urgente meldingen. 

Veiligheidscentrum

In de nieuwe situatie is er één centrale brandweerpost waar de huidige kazernes uit het stedelijk gebied (locaties Saba, de Maten en Vosselmanstraat) én het kantoorpersoneel van de veiligheidsregio worden gehuisvest. Daarnaast heeft de gemeente extra kantoorfunctie aan het ontwerp toegevoegd, waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om ook andere veiligheidsorganisaties hier te huisvesten.

Proces

Het plan voor de brug en de voorkeursroute liggen in april ter besluitvorming voor bij het college. Om een afgewogen besluit te nemen, vraagt het college voorafgaand de mening van de gemeenteraad en inwoners. In april volgt dan het definitieve besluit. Op de webpagina over de brandweerkazerne leest u het laatste nieuws.

Uw Reactie
Uw Reactie