COA onderzoekt mogelijkheid noodopvang op grond van Defensie in Nieuw-Milligen

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) onderzoekt of er op een stuk grond van Defensie in Nieuw-Milligen tijdelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden. Deze noodopvang is bedoeld voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals 1 jaar. Het gaat om een groep van maximaal 500 mensen. Het is nog niet zeker dat de opvang op deze plek echt doorgaat. Daar is dit onderzoek voor nodig.

Het gaat om een braakliggend terrein. Hoewel het om een onderzoek gaat, zal COA tegelijkertijd wel alvast een vergunning aanvragen. Als uit het onderzoek komt dat opvang hier mogelijk is, dan is snelheid namelijk nodig. Als de uitkomst is dat opvang op deze plek niet mogelijk is, dan trekt COA de aanvraag weer in.

De gemeente Apeldoorn kijkt mee met het COA en stelt ook voorwaarden. Die gaan bijvoorbeeld over veilig verkeer, onderwijs en gebruik van andere voorzieningen. Omdat Garderen dichtbij ligt, trekken we hierin samen op met de gemeente Barneveld.

Inspraak omwonenden

In eerste instantie was het de bedoeling dat er onderzocht werd of hier 1500 mensen opgevangen konden worden. Dat staat ook in een brief die gisteravond en vanochtend is verspreid in de omgeving (Nieuw-Milligen en Garderen). Na een gesprek met vertegenwoordigers van Dorpsraad Uddel, Plaatselijk Belang Garderen en de ondernemersvereniging uit beide dorpen, is na overleg tussen beide burgemeesters de conclusie getrokken dat die omvang te veel gevraagd is.

Burgemeester Ton Heerts: “Ik vind dat we als grote gemeente ons steentje moeten bijdragen aan het oplossen van landelijke problemen. Dat doen we ook. Maar ik vind ook dat ik moet luisteren naar reële zorgen en vragen. En dat we moeten aansluiten bij wat er kan in de omgeving. Dus ja, COA gaat wel kijken of hier tijdelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden. Maar dat worden er dus - als het onderzoek uitwijst dat het hier kan -  maximaal 500.”

Overal te weinig vaste opvangplekken

Er zijn landelijk te weinig vaste opvangplekken voor asielzoekers. Wel zijn er tijdelijke opvanglocaties, maar als die sluiten, kunnen de bewoners nergens heen.

Asielzoekers die al weten dat ze mogen blijven (statushouders), wachten lang op een woning omdat er niet voldoende woningen zijn. Zij moeten daardoor langer in de opvanglocatie blijven, waar ze plekken bezet houden voor andere asielzoekers.

Het Rijk heeft in het hele land grond in bezit. Defensie en COA onderzoeken nu welke van deze Rijksgronden geschikt zijn voor tijdelijke opvang van grote groepen asielzoekers. In de tussentijd werken COA en de gemeenten verder aan structurele opvangmogelijkheden in de plaats van noodoplossingen.

Vragen en antwoorden

Meer weten over het onderzoek naar noodopvang in Nieuw-Millingen? Bekijk de vragen en antwoorden.

Uw Reactie
Uw Reactie