Vragen en antwoorden over onderzoek COA naar mogelijkheid asielopvang op een stuk grond in Nieuw-Milligen

COA stopt met het onderzoek naar mogelijke noodopvang voor asielzoekers op een terrein aan de Garderensemolenweg, in het buitengebied bij Nieuw-Milligen. Het werd steeds duidelijker dat noodopvang op deze plek op korte termijn niet haalbaar is. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

Het werd steeds duidelijker dat noodopvang op deze plek op korte termijn niet haalbaar is. Daarvoor zou nog veel meer onderzoek nodig zijn. Dat zou nog erg lang duren en een onzekere uitkomst hebben. Dat strookt niet met het dringende karakter van tijdelijke noodopvang. Om die reden heeft het COA, in overleg met de gemeente Apeldoorn, besloten te stoppen met de verkenning. Dat betekent dat de noodopvang van asielzoekers hier niet doorgaat.

Er was van tevoren bekend dat dit terrein in Natura 2000-gebied ligt, met alle beperkingen die daarbij horen. Het onderzoek van het COA ging dan ook onder andere over de mogelijkheid om stikstofruimte, elektra en riool van het naastgelegen Defensiecomplex te gebruiken. Door ontwikkelingen op dat terrein blijkt dat niet te kunnen. Daarnaast zou extra flora- en faunaonderzoek nodig zijn. Dat zou op zijn minst een half jaar duren. Dat staat niet in verhouding tot het feit dat het hier om tijdelijke noodopvang zou gaan.

COA onderzocht of er op een stuk grond van Defensie aan de Garderensemolenweg in Uddel (Nieuw-Milligen) tijdelijk 500 asielzoekers in paviljoens opgevangen konden worden. Deze noodopvang was bedoeld voor een periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van nog 1 jaar.

De opvang hier gaat niet door, maar de nood bij COA blijft hoog. Er is nog steeds noodopvang nodig. Daarnaast zijn er ook locaties nodig voor structurele opvang, zodat er niet meer telkens noodopvang nodig is. Structurele opvang bieden we tot nu toe in de stad Apeldoorn. Aanvullend zijn er soms tijdelijke opvanglocaties, binnen en buiten de stad. Het is niet gemakkelijk om plekken te vinden. Die moeten niet alleen geschikt zijn voor opvang. Ze moeten ook planologisch haalbaar zijn en een niet te groot beroep doen op de omgeving. We zullen ons samen met COA op andere plekken richten, elders in de gemeente.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie