COA stopt met onderzoek: geen noodopvang op terrein bij Nieuw-Milligen

COA stopt met het onderzoek naar mogelijke noodopvang voor asielzoekers op een terrein aan de Garderensemolenweg, in het buitengebied bij Nieuw-Milligen. Het werd steeds duidelijker dat noodopvang op deze plek op korte termijn niet haalbaar is. Daarvoor zou nog veel meer onderzoek nodig zijn. Dat zou nog erg lang duren en een onzekere uitkomst hebben. Dat strookt niet met het dringende karakter van tijdelijke noodopvang.

Om die reden heeft het COA, in overleg met de gemeente Apeldoorn, besloten te stoppen met de verkenning. Dat betekent dat de noodopvang van asielzoekers op deze plek niet doorgaat.

Was dit niet te voorzien?

Er was van tevoren bekend dat dit terrein in Natura 2000-gebied ligt, met alle beperkingen die daarbij horen. Het onderzoek van het COA ging dan ook onder andere over de mogelijkheid om stikstofruimte, elektra en riool van het naastgelegen Defensiecomplex te gebruiken. Door ontwikkelingen op dat terrein blijkt dat niet te kunnen. Daarnaast zou extra flora- en faunaonderzoek nodig zijn. Dat zou op zijn minst een half jaar duren. Dat staat niet in verhouding tot het feit dat het hier om tijdelijke noodopvang zou gaan.

Hoe verder?

De nood bij COA blijft hoog. Er is nog steeds noodopvang nodig. Daarnaast zijn er ook locaties nodig voor structurele opvang, zodat er niet meer telkens noodopvang nodig is. Structurele opvang bieden we tot nu toe in de stad Apeldoorn. Aanvullend zijn er soms tijdelijke opvanglocaties, binnen en buiten de stad. Het is niet gemakkelijk om plekken te vinden. Die moeten niet alleen geschikt zijn voor opvang. Ze moeten ook planologisch haalbaar zijn en een niet te groot beroep doen op de omgeving. We zullen ons samen met COA op andere plekken richten, elders in de gemeente.

Vragen en antwoorden

Meer weten over het onderzoek naar noodopvang in Nieuw-Millingen? Bekijk de vragen en antwoorden.

Uw Reactie
Uw Reactie