Fotograaf: Peter Lous

Meer mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Gemeente Apeldoorn versoepelt de regels rond het plaatsen van zonnepanelen op panden met een monumentale status of in beschermde stads- en dorpsgezichten. Nieuw is de versoepeling voor zonnepanelen op daken die gericht zijn op de openbare weg. Vanaf nu is het onder voorwaarden vaker mogelijk om daar zonnepanelen te leggen. Zo stimuleert Apeldoorn dat er nog meer duurzame energie op daken wordt opgewekt. Wethouder Peter Messerschmidt: “Tegelijkertijd zijn we trots op ons erfgoed en is het belangrijk dat er regels zijn voor zonnepanelen op deze panden.”

Messerschmidt (cultuur & erfgoed) is blij met de duidelijkheid: “We staan met z’n allen voor een enorme opgave om klimaatverandering tegen te gaan en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. We willen ook graag zoveel mogelijk zonne-energie via daken opwekken, om ervoor te zorgen dat we niet alleen op het buitengebied zijn aangewezen. Hoewel ik heel trots ben op ons rijke erfgoed, vind ik het ook heel goed dat we nu meer duidelijkheid bieden over hoe we daken van monumenten en woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten ook in kunnen zetten.”

Meer mogelijkheden, sneller en eenvoudiger

Voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.  

Bij een aanvraag wordt getoetst of de erfgoedwaarden in tact blijven. Mensen die een aanvraag doen voor zonnepanelen op de zichtzijde van het dak, moeten daarin wel aantonen dat plaatsen van zonnepanelen op alternatieve dakvlakken niet mogelijk is.

De manier waarop aanvragen worden beoordeeld is nu uitgewerkt in de nieuwe (beleids)regels. De Commissie Omgevingskwaliteit hoeft niet altijd meer om advies te worden gevraagd. Dat moet nog wel bij rijksmonumenten. Verder kan de commissie een advies geven in maatwerksituaties.

Meer informatie en aanvraag doen?

Bekijk alle informatie over de regels voor zonnepanelen op panden met een monumentale status of in beschermde stads- en dorpsgezichten. Op deze webpagina lees je ook hoe je een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt doen.

Uw Reactie
Uw Reactie