Hoogspanningsverbinding
Fotograaf: Peter Lous

Nieuwe fase ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten

Er zijn ruimte en mogelijkheden om de hoogspanningsverbinding in De Maten ondergronds te brengen. Dat blijkt uit de eerste onderzoeken door TenneT, in opdracht van gemeente Apeldoorn. Die hebben geleid tot een basisontwerp voor dit traject.

De bovengrondse hoogspanningsverbinding in De Maten is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen om onder de grond te brengen. Dit wordt uitgevoerd door TenneT, samen met de gemeente Apeldoorn.

Basisontwerp

Het basisontwerp laat zien dat de nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn bijna helemaal de bestaande route kan volgen van de bovengrondse hoogspanningslijnen. De route van de ondergrondse kabels wordt vooral met boringen gemaakt. Op enkele delen van de drie kilometer lange route legt de aannemer de kabels in een open ontgraving. Dit betekent dat ze een sleuf van enkele meters graven, waarin de kabel komt te liggen. Na het aanleggen van de kabels en het in gebruik nemen van de nieuwe verbinding, worden de bovengrondse hoogspanningslijnen en de masten verwijderd en gesloopt.

Planning

TenneT gaat nu verder met het uitwerken van het detailontwerp. Dit houdt in dat zij met de gemeente een omgevingsplanprocedure starten en het werk aanbesteden aan verschillende aannemers. Hierna starten de werkzaamheden van de uitvoering. Het College van Burgemeester en Wethouders vraagt in maart aan de gemeenteraad geld voor het verdere ontwerp en de aanleg beschikbaar te stellen. Na het akkoord van de gemeenteraad ondertekenen de gemeente en TenneT een overeenkomst voor de uitvoering. De planning van het detailontwerp is zeer globaal. Naar verwachting kan het project in 2027 voltooid zijn.

Op onze webpagina over de hoogspanningsverbinding in De Maten vindt u de meest actuele informatie over het onderwerp.  

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons elke werkdag tussen 08:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 055. U kunt ook een e-mail sturen naar hoogspanning@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie