Vanwege de woningnood is de gemeente Apeldoorn op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het versneld bouwen van woningen. Impressie: Gemeente Apeldoorn

Nieuwe woningen in zuidrand van Apeldoorn lijken haalbaar

De bouw van nieuwe woningen in de zuidrand lijkt haalbaar. Vanwege de woningnood is de gemeente Apeldoorn op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het versneld bouwen van woningen. Eén van de oplossingen daarvoor is het bouwen van mooie en betaalbare tijdelijke woningen. Onder de naam Host-City is de afgelopen maanden onderzocht of dit project aan de zuidrand van Apeldoorn kans van slagen heeft. “De uitkomst van het onderzoek is dat het project haalbaar is”, zegt projectwethouder Henk van den Berge, “al zijn er nog wel enkele uitdagingen.”

Na het sluiten van een intentieovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eerder dit jaar, is een projectgroep gestart met een veelzijdig haalbaarheidsonderzoek. Het project is vanuit diverse perspectieven bekeken: ruimtelijk, programmatisch, technisch, juridisch, financieel en maatschappelijk. De conclusie is dat het project haalbaar is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de financiële kant nog verder uitgewerkt worden en zijn er uitdagingen op het vlak van verkeer en de toekomstige energievoorziening.

De bevindingen zijn al gedeeld met het college van B&W en zullen besproken worden met de bewoners van Beekbergsebroek. De gemeente heeft beloofd om omwonenden te informeren zodra er meer duidelijkheid is. Dat is gepland voor 7 november. Vervolgens wordt het rapport op 16 november besproken met de raadsleden, waarna een definitief besluit zal worden genomen. Inwoners van Apeldoorn kunnen tijdens de bespreking in de politieke markt inspreken.

Meer informatie over het project Host-City en hoe u kunt inspreken is te vinden op www.apeldoorn.nl/zuidrand.

Uw Reactie
Uw Reactie