Op veel plekken wordt er al hard gewerkt aan de energietransitie. Apeldoorn is al op de goede weg. De eerste wijken zijn al in voorbereiding op duurzame warmte als vervanging van aardgas. Fotograaf: Peter Lous

Programma Energietransitie 2023 – 2030: dit is de koers en het actieplan

Zonnepanelen op de daken. Windmolens langs de dijken. Ledlicht in de schemerlamp. En op een andere wijze onze huizen verwarmen. Op allerlei manieren doet Nederland zijn best om klimaatverandering af te remmen, of zelfs te stoppen. We stappen massaal over op ‘duurzame’ vormen van energie. Van de zon, de wind en andere natuurlijke bronnen.

Op veel plekken wordt er al hard gewerkt aan de energietransitie. Apeldoorn is al op de goede weg. De eerste wijken zijn al in voorbereiding op duurzame warmte als vervanging van aardgas. Veel inwoners zijn bezig met het isoleren van hun huizen. En op steeds meer bedrijfspanden liggen zonnepanelen. Toch moet er nog veel gebeuren op weg naar een energieneutraal en aardgasvrij Apeldoorn in 2050.

Aanpak

Het Programma Energietransitie 2023 – 2030 (pdf, 7 Mb) vertelt onze weg naar een energieneutraal en aardgasvrij Apeldoorn in 2050. Een belangrijke tussenstap is 2030. Tot 2030 koersen we op 3 hoofddoelen: minder energiegebruik, groter aanbod van duurzame vormen van energie en iedereen kan meedoen. In het Actieplan staat hoe we dat gaan doen. De focus ligt op 2023, om flexibel en wendbaar te blijven in een tijd waarin veel verandert.

Iedereen kan meedoen

We informeren inwoners, bedrijven en instellingen over hun bijdrage aan de energietransitie. Zodat ze vervolgens zelf tot actie kunnen overgaan. Dat kan in kleine stapjes of in één keer. We zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers de juiste hulp krijgen om hun woning, bedrijfspand of bedrijfsproces te verduurzamen. Ook financieel. Zo helpen we inwoners die zelf de verduurzaming van hun woning niet kunnen bekostigen. De energietransitie raakt ons allemaal. We kunnen dat alleen realiseren als we het samen doen.

Programma Energietransitie 2023 – 2030 

Bekijk het Programma Energietransitie 2023 – 2030 (pdf, 7 Mb).

Uw Reactie
Uw Reactie